WERELDWIJD PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 06/02/2024

Inhoud

 1. Wie zijn wij?
 2. Inleiding
 3. Definities van de termen
 4. Hoe we gegevens verzamelen
 5. Het type gegevens dat we verzamelen
 6. Waarom we gegevens gebruiken en verwerken
 7. Met wie we gegevens delen en waarom
 8. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken
 9. Hoelang we PII gebruiken en bewaren
 10. Hoe we gegevens beschermen
 11. Opt-outvoorkeuren
 12. Personen buiten de Verenigde Staten, EU, EER, het VK en Zwitserland
 13. Contact opnemen met ons
 14. Wijzigingen aan dit Privacybeleid
 15. Addendum voor personen die in Californië wonen
 16. Addendum voor personen in de Europese Unie, EER, het VK en Zwitserland

1. Wie zijn wij?

Wij zijn gevestigd aan 23801 Calabasas Road, Calabasas, CA 91302, VS Samen met onze gelieerde ondernemingen (gezamenlijk de “bedrijvengroep”, of “we/ons/onze”), zijn we eigenaar van en beheren we een aantal websites (de “websites” of “Sites”) en mobiele applicaties (de “apps”).

Dit wereldwijde Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op elke Website en App waarop het verschijnt.

2. Inleiding

Het Privacybeleid beschrijft hoe we gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken, delen en bewaren wanneer u gebruik maakt van onze Services (beide termen zoals hierna gedefinieerd), en verklaart de rechten die u heeft onder de specifieke wetgeving inzake gegevensprivacy en gegevensbescherming en bevat instructies over hoe u op u van toepassing zijnde rechten (gezamenlijk naar verwezen als de “Gegevenswetgeving”) kunt uitoefenen.

De rechten die worden besproken in de CCPA-verklaring gelden voor inwoners van Californië. De rechten die worden besproken in de AVG-verklaring zijn voor personen in de EU, EER, het VK of Zwitserland. Afhankelijk van waar u woont of zich bevindt, zijn de rechten mogelijk niet van toepassing op u. U vindt de CCPA- en AVG-verklaringen aan het einde van dit Privacybeleid als addenda.

Onze Websites, Apps en Services kunnen links bevatten naar externe websites, plug-ins, diensten, sociale netwerken of mobiele toepassingen. Als u op een van deze links klikt, of ermee verbindt, stelt u deze derden wellicht in staat om gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij controleren deze derden niet en u dient hun privacyverklaringen te lezen voordat u informatie naar hen verzendt.

PayPal mededelingen

PayPal is een onafhankelijke beheerder met het oog op de verwerking van klantengegevens. U kunt PayPal's privacyverklaring lezen op: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

U moet dit document nauwgezet lezen zodat u ons beleid en onze methodes om gegevens te verwerken en te bewaren, begrijpt. Door de omgang met onze Services aanvaardt u de in dit Privacybeleid beschreven beleid en de praktijken. Dit Privacybeleid kan nu en dan aangepast worden (zie Wijzigingen aan dit privacybeleid), en uw verder gebruik van onze Services na een wijziging betekent dat u ze aanvaardt. Bekijk ons Privacybeleid regelmatig voor wijzigingen.

3. Definities van de termen

Naast de termen die hierboven al werden gedefinieerd, geven we u ook deze definities mee:

“CCPA” is de California Consumer Privacy Act van 2018, en zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd.
“Gegevens" is informatie die we verzamelen, of die u aan ons verstrekt en die PII kan bevatten.
“Apparaat” betekent de computer, smartphone of ander elektronisch apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.
“Apparaatinformatie” betekent informatie over een apparaat, waaronder het IP-adres dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de Services, verwante cookies of identificatiecookies, en andere informatie in verband met de opmaak of presentatie van de Services voor uw apparaat, en omvat informatie over het apparaat dat vaak wordt opgeslagen in fotobestanden, met inbegrip van het type apparaat en de locatie waar u zich bevond toen u de foto nam.
“EER” betekent landen in de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
“EU” zijn de landen die momenteel lid zijn van de Europese Unie.
“AVG” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de equivalente gegevenswetgeving van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
Een “identificeerbare natuurlijke persoon” is een persoon die kan worden geïdentificeerd, al dan niet rechtstreeks, met een enkel stuk informatie, zoals een naam, ID-nummer, IP-adres, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of aan de hand van andere gegevens, die wanneer ze worden gecombineerd, het mogelijk maken om een natuurlijke persoon te identificeren.
“Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die rechten heeft onder de AVG (“Gegevenssubject”).
“Persoonlijke informatie” betekent informatie die een bepaalde consument, huishouden of apparaat identificeert, ermee verband houdt, het beschrijft, in staat is om ermee geassocieerd te worden of er aan kan worden gekoppeld, al dan niet rechtstreeks.
“Persoonsgegevens” betekent persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om een specifiek individu te identificeren, waaronder gegevens die kunnen worden gecategoriseerd als persoonlijke informatie die onderhevig is aan de CCPA-verklaring of persoonlijke gegevens onderhevig aan de AVG-verklaring.
“Services” betekent de Sites, Apps en andere door ons aangeboden services.

4. Hoe we gegevens verzamelen

We gebruiken verschillende manieren om gegevens te verzamelen, zoals:

Directe interacties. Deze directe interacties omvatten de inhoud van uw communicaties met ons, al dan niet via e-mail, de chatfunctie, sociale media, telefoon of anderszins, en gevolgtrekkingen die wij maken van andere persoonlijke informatie die we verzamelen. Waar wettelijk toegestaan, kunnen we bestanden van gesprekken en chats met onze agenten, vertegenwoordigers of werknemers via berichten, chat, post of gelijkaardige functies bewaren. Onze chatboxleveranciers kunnen ook bestanden bewaren van uw chats met ons.

Gegevens uit directe interacties kunnen bovendien worden verzameld door derden die hun eigen privacybeleid en procedures voeren ten aanzien van de verzameling en verwerking van uw gegevens. Wanneer de ChatGPT-functie wordt gebruikt op de sites, geeft u toestemming voor de verzameling,overdracht en verwerking van de gegevens die u verstrekt in de chat aan ChatGPT.

Deze interacties omvatten ook gegevens die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt, u zich inschrijft op onze Services, een product zoekt, een order plaatst, een foto of andere content uploadt, een verkopersprofiel creëert op onze Services waar verkoopmogelijkheden worden aangeboden, deelneemt aan discussies op het portal of andere sociale mediafuncties op onze Services, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête, en wanneer u een probleem met onze Services meldt. Als u ervoor kiest om een door u gecreëerd verkopersprofiel openbaar te maken, dan kunnen mensen uw naam, het in uw profiel aangegeven land en uw "Over" informatie zien. U kunt de privacy-instellingen voor uw verkopersprofiel op elk moment aanpassen.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u gebruikmaakt vanonze Services, kunnen wij automatisch gegevens verzamelen over uw toestel en uw browse--handelingen en -patronen, zelfs als u geen account creëert of geen order plaatst bij ons. We verzamelen deze gegevens met behulp van cookies, serverlogs, en andere gelijkaardige technologieën. U kunt cookies in uw browser ook blokkeren door de instellingen te activeren die u in staat stellen om alle of sommige cookies te weigeren. BELANGRIJK: Als u uw browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, worden alle cookies (inclusief essentiële cookies) geblokkeerd. Het is mogelijk dat de Services dan niet correct of helemaal niet werken.

Tracering tussen apparaten: Sommige van onze Services maken gebruik van data-analyse bedrijven, advertentienetwerken, en/of sociale mediabedrijven”toestel-overschrijdend volgen” uit te voeren. Dit volgen vindt plaats wanneer platformen, uitgevers en advertentietechnologiebedrijven de activiteiten van een consument op smartphones, tablets, desktopcomputers en andere verbonden toestellen met elkaar in verband te brengen. Toestel-overschrijdend volgen stelt ons in staat om uw gedrag ten aanzien van onze Services op de diverse toestellen te koppelen.

Derden of openbaar beschikbare bronnen. Wij ontvangen gegevens van derden zoals handelspartners en onderaannemers die ons een reeks zakelijke diensten verlenen zoals verzending en betalingsverwerking, reclame, analyse, zoekinformatie, etc.

Bijdragen van gebruikers. U kunt ons ook gegevens verstrekken om te posten op de Services of om te verzenden naar derden (gezamenlijk naar verwezen als "Bijdragen van gebruikers"). Bijdragen van gebruikers worden verzonden op eigen risico. We beperken toegang tot bepaalde pagina's en u kunt uw privacy-instellingen ook aanpassen voor bijdragen door gebruikers door u aan te melden op uw accountprofiel. Maar we kunnen niet garanderen, en doen dat ook niet, dat onbevoegde personen uw bijdragen voor gebruikers niet zullen kunnen zien.

5. Het type gegevens dat we verzamelen

Persoonlijke identificeerbare informatie of PII die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke identificeerbare informatie of PII waaronder uw naam, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, credit-/debetkaartnummers en andere financiële informatie die vereist is om uw transacties bij ons te voltooien, foto's en andere content die u uploadt, alle door u verstrekte profielafbeeldingen, gebruiker-ID's en/of wachtwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, uw surfgeschiedenis van de Services en elk telefoonnummer dat gebruikt wordt om het klantenservicenummer te bellen. Afhankelijk van de door u gebruikte Services en producten die u aanpast, moet u ons uw video- en stemopnamen, leeftijd, geboortedatum, geslacht en gelijkaardige informatie verstrekken. Als u producten verkoopt via onze Services, verzamelen we naast bovenstaande informatie ook de informatie die vereist is om u te betalen en om aan de belastingwetgeving te voldoen, zoals uw PayPal account en uw burgerservicenummer of btw-nummer en uw geboortedatum om uw identiteit te bevestigen. Elk stukje informatie dat u ons geeft, kan afzonderlijk worden gebruikt of samen met andere informatie die u aan ons verstrekt.

Toestelinformatie

We verzamelen informatie over het apparaat of de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, met inbegrip van het model van het apparaat, het besturingssysteem, alle eventinformatie over het gebruik van onze Services.

Mobiele app

Afhankelijk van uw toestemmingen kunnen we, als u onze Apps downloadt en gebruikt, bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen of openen, met inbegrip van:

Community-berichten

U kunt informatie posten op onze blogs, forums of andere openbare publicatiegebieden. Alle informatie die u onthult is beschikbaar voor iedereen die toegang tot het internet heeft. U hoeft deze functies niet te gebruiken, maar als u dat wel doet, wees dan verstandig en oordeel adequaat wanneer u iets publiceert in deze gemeenschapsruimtes of wanneer u informatie deelt met anderen via de Services.

Andere gegevens die wij verzamelen

Naast PII verzamelen we ook informatie over u wanneer u de Services gebruikt, waaronder:

Speciale categorie gegevens

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk! Afhankelijk van de Services die u gebruikt en de producten die u beslist te maken, kunt u aanpassingsfuncties selecteren die huidskleur, geslacht, genderidentiteit, religieuze kleding, handicap, seksuele oriëntatie of andere gelijkaardige informatie reflecteren, of gelijkaardige informatie onthullen door het gebruik van video- en stemopnamefuncties. We streven ernaar om inclusief te zijn op het gebied van onze productaanpassingen en gebruiken deze informatie om dat bijzondere product voor uw ontvanger te creëren.

Gegevens over kinderen

We verzamelen, gebruiken, delen of slaan niet opzettelijk PII op van kinderen die jonger zijn dan 18. De Services zijn niet bestemd voor gebruik door kinderen die jonger zijn dan 18. Als u denkt dat wij onopzettelijk PII hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 18, neem dan zo snel mogelijk contact op met privacy@pallcprivacy.com. Bij bepaalde Services kunnen we informatie verzamelen over kinderen van een volwassene die een aangepast product creëert over een kind.

6. Waarom we gegevens gebruiken en verwerken

PII gebruiken en verwerken

We kunnen PII gebruiken en verwerken die door ons wordt verzameld of door u verstrekt voor de onderstaande doeleinden:

 • De Services verstrekken op de manier die het doeltreffendst is voor u en uw apparaat;
 • Uw via de Services geplaatste orders uitvoeren;
 • Op interesse gebaseerde suggesties en aanbevelingen doen over onze producten en Services;
 • De effectiviteit van onze reclame evalueren en onze advertenties aanpassen aan u zodat u alleen ontvangt wat relevant is voor u;
 • Onze Services verbeteren en u informeren over wijzigingen;
 • Uw klantenrelatie met ons beheren;
 • Uw deelname aan de Services' interactieve, sociale media, of gelijkaardige functies mogelijk maken;
 • Sociale media integreren in uw ervaring met onze Services;
 • Uw supportverzoeken uitvoeren;
 • U informeren over onvoltooide transacties, ongebruikte credits of orderstatus;
 • U informatie zenden over kortingen, speciale aanbiedingen en nieuwe producten;
 • De Services beheren, inclusief problemen oplossen, data-analyse, testen, onderzoek, statistische analyse, veiligheid, kwaliteitscontrole en fraudepreventie;
 • Uw identiteit verifiëren;
 • U herinneren aan speciale gelegenheden;
 • Facturerings-, administratie-, betaling aan verkoper en invorderingsfuncties uitvoeren;
 • De Services, onze werknemers en onze activiteiten beschermen;
 • Voor een reorganisatie;
 • Directe marketing aan u via de sociale mediaplatformen die u gebruikt en via andere websites;
 • Informatie delen met wetshandhavingsinstanties als respons op verzoeken en met andere derden wanneer wettelijk vereist en in navolging van ons interne beleid;
 • Uitvoeren van activiteiten in verband met elk van het voorgaande, of elk ander doel waarvoor de gegevens werden verzameld, waaronder geschillenbeslechting en de bescherming van onze wettelijke rechten of die van derden.
 • Het gebruik en de verwerking van andere gegevens

  We kunnen uw gegevens die geen PII zijn, gebruiken voor elk zakelijk doel.

  U kunt uw voorkeuren instellen over hoe uw gegevens worden gebruikt door de instructies te volgen in elk formulier of communicatie die u van ons ontvangt. Voor meer informatie, zie Uw keuzes over ons gebruik van gegevens.

  7. Met wie we gegevens delen en waarom

  PII delen

  We kunnen gegevens delen binnen onze bedrijvengroep om interne, contractuele en juridische verplichtingen na te komen, en voor marketingactiviteiten.

  We kunnen ook als volgt gegevens delen met derden:

  Andere gegevens delen

  We kunnen andere gegevens delen zonder beperking.

  In navolging van onze contractuele relatie met Google, delen we gegevens die we hebben ontvangen van Google niet om andere redenen dan het aanbieden of verbeteren van de functionaliteit. Raadpleeg de Google voorwaarden hier voor bijkomende informatie.

  8. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken

  E-mails in verband met transacties: We sturen nu en dan e-mails in verband met transacties die u informeren over uw orders, accountinformatie, wijzigingen aan de Services, wijzigingen aan onze online documenten en andere kwesties. U kunt zich niet uitschrijven voor deze e-mails.

  Promotionele aanbiedingen: U kunt promotionele aanbiedingen stopzetten door de opt-out links in elk promotiebericht te volgen of door contact op te nemen met privacy@pallcprivacy.com en u te laten te verwijderen van onze mailinglijst voor promotionele aanbiedingen.

  Pushmeldingen op de Mobiele App: Afhankelijk van uw toestel kunnen pushmeldingen standaard worden ingeschakeld. U kunt de pushmeldingen op elk moment uitschakelen door de instellingen op uw toestel aan te passen.

  Traceertechnologieën en advertenties: U kunt uw browser instellen om alle of sommige browser cookies te weigeren, of om u te informeren wanneer websites cookies instellen of er toegang tot verkrijgen. Als u alle cookies weigert, kunt u de Services niet gebruiken. Als u sommige cookies uitschakelt of weigert, zullen onderdelen van onze Services niet toegankelijk zijn of niet correct werken. Voor meer informatie over traceertechnologieën, zie Automatische technologieën of interacties hierboven.

  PII bijwerken. Als u uw accountinformatie wilt bijwerken, kunt u inloggen op uw account en wijzigingen doorvoeren, of u kunt contact opnemen met ons via de Contact opnemen link in de App of Website die u gebruikt en wij zullen dan accountinformatie voor u bijwerken of corrigeren. Voor EU-datasubjecten, gebruik het formulier via de Persoonlijke informatie beheren link onderaan elke webpagina om de correctie van uw PII te vragen.

  9. Hoelang we PII gebruiken en bewaren

  We slaan PII als volgt op vanaf het moment dat we ze verzamelen, behalve wanneer contractuele of juridische verplichtingen van ons eisen om ze langer te bewaren.

  Als u een account aanmaakt of iets koopt als gast, zullen we PII verwijderen bij de eerste van de onderstaande:

  1. Als u ons dit vraagt;
  2. U geen account hebt aangemaakt op één van onze Services gedurende negen (9) jaar, of niets hebt verkocht van geen enkele verkopersaccount;
  3. U niets hebt gekocht gedurende negen (9) jaar; of
  4. In verband met een burgerservicenummer of btw-nummer, u niets hebt verkocht van een account met dat nummer gedurende zeven (7) jaar.

  In navolging van onze contractuele relatie met Meta, bewaren we platformgegvens die we ontvangen hebben van Meta niet langer dan vijf (5) jaar. Raadpleeg hier de Meta-voorwaarden voor bijkomende informatie.

  10. Hoe we gegevens beschermen

  De Services hanteren fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om u te beschermen tegen het verlies, misbruik en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of onthulling van gegevens onder onze controle. Wanneer u creditcardinformatie verzendt via de Services, creëren we een nonce zodat die informatie nooit bij ons wordt opgeslagen. Hoewel geen enkele overdracht via het internet 100% veilig is, streven we ernaar om PII te beschermen tijdens de overdracht, maar we kunnen de veiligheid van gegevens die u naar ons verzendt of van ons ontvangt niet garanderen. Neem stappen om uw gegevens veilig te houden (waaronder het wachtwoord van uw account), meld u af van uw account na gebruik en sluit uw webbrowser.

  11. Opt-outvoorkeuren

  Inwoners van California en Virginia kunnen zich terugtrekken (opt-out) uit de verkoop en-of het delen van hun informatie door een opt-outvoorkeursignaal, zoals Global Privacy Control (GPC)(op browsers en/of browserextensies die een dergelijk signaal ondersteunen) te verzenden. Om een browser te downloaden en te gebruiken die een GPC-browsersignaal ondersteunt, klik op https://globalprivacycontrol.org/orgs. Als u ervoor kiest om het GPC-signaal te gebruiken, moet u het inschakelen voor elke ondersteunde browser of browserextensie die u gebruikt.

  We kunnen uw opt-outverzoek voor het verkopen/delen alleen linken met uw browser- of apparaatidentificatie en niet met informatie over een account die u mogelijk hebt bij ons. De verbinding tussen uw browser of apparaat en account dat u hebt bij ons is door ons niet gekend. Nu dat we GPC-herkenning hebben ingevoerd, zullen eerdere keuzes die u hebt gemaakt in verband met verkoop/delen van uw persoonlijke informatie niet langer geldig zijn. Als u verkoop/delen van uw informatie wilt weigeren, moet u dit doen door het GPC-signaal nu uit te zenden aan ons en opnieuw in de toekomst wanneer u onze website bezoekt met een ander apparaat of moet u de cookies verwijderen van uw huidige apparaat.

  12. Personen buiten de Verenigde Staten, de EU, de EER, het VK en Zwitserland

  U bevestigt dat uw beheersing en kennis van de taal waarin dit Privacybeleid is geschreven volstaat om de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid te begrijpen. Als u in de Europese Unie, de EER, het VK of Zwitserland woont, of zich buiten de Verenigde Staten bevindt: (i) bevestigt u dat als gevolg van uw gebruik van de Services, persoonlijke gegevens over u kunnen worden verzonden naar onze servers of die van derden in de Verenigde Staten in verband met de doeleinden in dit Privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk toestemming voor dergelijke overdrachten, en (ii) begrijpt u dat de wetten ten aanzien van gegevensbescherming in de Verenigde Staten mogelijk niet zo streng zijn als de wetten in uw eigen rechtsgebied. Als u woont in of zich bevindt in de Europese Unie, de EER, het VK of Zwitserland, vindt u in het addendum voor personen in de Europese Unie, het VK, de EER en Zwitserland aanvullende rechten die u wellicht heeft.

  13. Contact opnemen met ons

  Als u zich zorgen maakt over de privacymethoden van de Services, neem contact met ons op, op het volgende adres met een gedetailleerde beschrijving van uw bezorgdheid en we zullen de kwestie proberen op te lossen:

  Privacy Program
  Attn: Legal Department
  23801 Calabasas Road
  Calabasas, CA 91302
  USA

  Als u zich in Europa bevindt,

  Wij hebben ITG EU & GRCI Law benoemd om te handelen als onze vertegenwoordigers in de EU en het VK. Als u uw rechten wilt uitoefenen onder de EU AVG of de Britse GDPR of vragen hebt over uw rechten of privacykwesties in het algemeen, stuurt u vanuit Europa een e-mail naar privacyeu@pallcprivacy.com, of vanuit het VK naar privacyuk@pallcprivacy.com.

  14. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

  Bekijk dit Privacybeleid nu en dan om u te informeren over mogelijke wijzigingen. We behouden het recht om dit Privacybeleid op elk moment aan te passen en we raden u aan om het regelmatig te bekijken. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren aan dit Privacybeleid, zullen we een mededeling posten van de wijzigingen op de startpagina van de Services en/of in overeenstemming met de wettelijke vereisten een mail verzenden naar uw huidige e-mail adres voor uw account.

  15. Addendum voor personen die in Californië wonen

  Ingangsdatum: 15 april 2023

  Dit Addendum voor personen die woonachtig zijn in Californië (deze “CCPA-verklaring”) is een aanvulling op het Privacybeleid en is alleen van toepassing op inwoners van Californië. Deze CCPA-verklaring wordt verstrekt in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (CCPA), , en alle in de CCPA gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis wanneer ze worden gebruikt in dit CCPA Addendum.

  Hoe we persoonlijke informatie verzamelen

  We verzamelen “Persoonlijke informatie” zoals gedefinieerd in de CCPA. We verzamelen persoonlijke informatie van de volgende categorieën bronnen:

  Hoe we persoonlijke informatie delen

  We verstrekken persoonlijke informatie aan onze dienstverleners, contractanten en derden voor zakelijke doeleinden in navolging van schriftelijke overeenkomsten of contracten.

  Overzicht van verzamelde categorieën persoonlijke informatie, bronnen, en categorieën van derden met wie informatie werd gedeeld

  De onderstaande tabel vat de categorieën van verzamelde, gebruikte en door ons, of met onze Dienstverleners en Derden gedeelde persoonlijke informatie samen over de afgelopen twaalf (12) maanden.

  Categorie van verzamelde persoonlijke informatie Verzameld Categorieën van bronnen van waar persoonlijke informatie wordt verzameld Doel van de verzameling Categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen voor een zakelijk doel Categorie van derden aan wie persoonlijke informatie wordt verkocht of gedeeld Bewaarperiode

  Identificatiemiddelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, Internet Protocol (IP) adres, e-mailadres, gebruikersnamen op sociale media en accountnaam.

  Als u ervoor kiest om producten te verkopen en royalty's of commissies ontvangt, verzamelen we ook uw burgerservicenummer en/of btw-nummer.

  Ja

  U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken.

  U, wanneer u de Services gebruikt.

  Wij en onze Dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch.

  Onze Dienstverleners die uw IP-adres automatisch verzamelen.

  Om te reageren op uw communicatie met ons.

  Om de Services aan u te verlenen.

  Onze Dienstverleners, zoals onze Website host, betalingsverwerkers, sociale netwerken,en orderafhandelingverwerkers, en analyse aanbieders.

  Adverteerders en sociale medianetwerken

  9 jaar vanaf de datum van uw laatste interactie met ons

  Categorieën van persoonlijke informatie vermeld in de California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), zoals uw naam, adres, telefoonnummer, credit- of debetkaartnummer.

  Alleen als u een verkoper bent op de CafePress Website, uw burgerservicenummer zodat we uw fiscale informatie kunnen rapporteren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

  Sommige persoonlijke informatie in deze categorie kan overlappen met andere categorieën.

  Ja

  U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken.

  Om uw orders af te handelen.

  Om te voldoen aan de fiscale wetgeving.

  Onze Dienstverleners zoals leveringsbedrijven, betalingsverwerkers, providers voor orderafhandeling, printers, productverdelers, en data-analyse aanbieders.

  Adverteerders en sociale medianetwerken

  9 jaar vanaf de datum van uw laatste interactie met ons

  Beschermde classificaties, zoals leeftijd (40 jaar of ouder), geslacht, etc.

  Ja

  U, rechtstreeks.

  Afgeleid van uw orders.

  Om de demografie van ons klantenbestand te analyseren.

  Dienstverleners zoals data-analyse aanbieders.

  We verkopen of delen deze categorie persoonlijke informatie niet

  9 jaar vanaf de datum van uw laatste interactie met ons

  Commerciële informatie, zoals producten of diensten die werden gekocht, verkregen of overwogen.

  Ja

  U, wanneer u de Services gebruikt.

  Wij en onze dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch.

  Om uw orders af te handelen en huidige en toekomstige Services aan u te verlenen.

  Dienstverleners die ons helpen met het bepalen van ons productaanbod en het analyseren van de winkel- en aankoopvoorkeuren van onze klanten.

  Onze Dienstverleners zoals leveringsbedrijven, betalingsverwerkers, providers voor orderafhandeling, printers, productverdelers, en data-analyse aanbieders.

  Onze gelieerde bedrijven en dochterbedrijven.

  Adverteerders en sociale medianetwerken

  9 jaar vanaf de datum van uw laatste interactie met ons

  Biometrische informatie

  Nee

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Activiteiten in verband met het internetnetwerk en het elektronische apparaat, zoals browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, en informatie in verband met een internetwebsite, -applicatie, of -advertentie

  Ja

  U, via uw toestel wanneer u de Services gebruikt.

  Wij en onze dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch.

  Analyseproviders Advertentieproviders.

  Cookies en traceertechnologieën.

  U een goede service verlenen wanneer u de Services gebruikt, zoals de mogelijkheid om content aan te bieden in de door u gekozen taal, prijsstelling aanbieden in de lokale munt, uw gebruiker-ID en/of wachtwoord voor uw gemak opslaan, of velden op voorhand invullen bij uw gebruik van de Services.

  Onze producten marketen en adverteren, in het bijzonder begrijpen welke van onze marketingcampagnes u naar onze Services brachten.

  Onze dienstverleners zoals data-analyse aanbieders.

  Adverteerders en sociale medianetwerken

  Varieert naargelang het soort cookie dat deze persoonlijke informatie verzamelt, maar niet meer dan 2 jaar 9 maanden

  Locatiegegevens

  Ja

  U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken.

  U, via uw toestel wanneer u de Services gebruikt.

  Wij en onze Dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch.

  Om uw verzoeken voor informatie te beantwoorden.

  Uw producten naar u verzenden.

  U een goede service verlenen wanneer u de Services bezoekt, zoals de mogelijkheid om content aan te bieden in de door u gekozen taal, prijsstelling aanbieden in de lokale munt, uw gebruiker-ID en/of wachtwoord voor uw gemak opslaan, of velden op voorhand invullen wanneer u de Services gebruikt.

  Onze dienstverleners zoals leveringsbedrijven

  en

  fraudepreventiebedrijven

  Adverteerders en sociale medianetwerken

  Varieert naargelang het soort cookie dat deze persoonlijke informatie verzamelt, maar niet meer dan 2 jaar 9 maanden

  Audio-, elektronische, visuele, thermische, geur- of andere informatie, zoals geluidsopnames wanneer u onze klantenservice opbelt, telefoonnummer, foto’s of andere afbeeldingen.

  Ja

  Ja, als u kiest om die aan ons te geven, of een andere klant die aan ons verstrekt

  De afbeelding in uw product incorporeren

  De afbeelding opslaan voor de klant voor toekomstig gebruik op andere producten

  Serviceproviders, zoals hosting sites voor printers en chatfuncties.

  We verkopen of delen deze categorie persoonlijke informatie niet

  9 jaar vanaf de datum van uw laatste interactie met ons

  Informatie in verband met professionele tewerkstelling

  Nee

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Opleidingsinformatie, gedefinieerd als informatie die niet openbaar beschikbaar is, persoonlijk identificeerbare informatie zoals gedefinieerd in de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Sec. 1232g; 34 C.F.R. Part 99).

  Nee

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Niet beschikbaar

  Gevolgtrekkingen afgeleid van persoonlijke informatie, zoals de voorkeuren, eigenschappen, trends, neigingen, gedrag en houdingen van een persoon.

  Ja

  Advertentienetwerken, data-analyse aanbieders, en speciale gelegenheden op basis van uw beoordeling van productorders.

  Gerichte advertenties, marketinganalyses, herinneringen voor speciale gelegenheden

  Onze serviceproviders zoals data-analyse-aanbieders.

  Adverteerders en sociale medianetwerken

  Varieert naargelang het soort cookie dat deze persoonlijke informatie verzamelt, maar niet meer dan 2 jaar 9 maanden

  Ja

  Gevoelige persoonlijke informatie, zoals sociaal zekerheidsnummer, rijbewijs, paspoort, of identiteitsbewijsnummers, account of debet- of creditkaartnummers gecombineerd met de wachtwoorden of codes die toegang tot de accounts mogelijk zou maken, de exacte geografische locatie; etnische afkomst, religieuze overtuiging, of lidmaatschap van een vakbond, een e-mail van een klant, mail, of inhoud van een tekstbericht

  (tenzij de informatie opzettelijk werd verzonden naar ons); genetische data zoals DNA-stalen, en biometrische gegevens

  Ja

  U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken.

  Om uw orders uit te voeren

  Onze dienstverleners, zoals financiële controleurs, verwerkers van betaalkaarten en uitvoeringsleverancier.

  We verkopen of delen deze categorie persoonlijke informatie niet

  9 jaar vanaf de datum van uw laatste interactie met ons

  Uw rechten en keuzes onder de CCPA

  De CCPA geeft inwoners van Californië specifieke rechten ten aanzien van hun persoonlijke informatie. Dit onderdeel beschrijft uw rechten onder de CCPA en legt uit hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

  1. CCPA-rechten inzake toegang tot specifieke informatie

  Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om te verzoeken dat we bepaalde informatie aan u vrijgeven over onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie over u in de afgelopen 12 maanden. Wanneer we uw verifieerbaar CCPA-verzoek ontvangen en bevestigen (zie CCPA-rechten inzake toegang en verwijdering hieronder), onthullen we aan u:

  2. CCPA-rechten inzake een verzoek tot verwijdering

  Inwoners van Californië hebben het recht om te verzoeken dat we alle persoonlijke informatie die we over hen verzamelden en bijhouden, verwijderen, rekening houdende met bepaalde uitzonderingen. Wanneer we uw verifieerbaar CCPA-verzoek ontvangen en bevestigen (zie Uw CCPA-rechten uitoefenen hieronder), zullen we uw persoonlijke informatie over u van onze bestanden verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven om ze te verwijderen), tenzij een uitzondering geldt.

  Wij mogen uw verzoek voor verwijdering weigeren als de persoonlijke informatie vereist is voor ons of onze dienstverlener(s) om:

  3. CPA-correctieverzoeken

  Inwoners van California hebben het recht op correctie van verkeerde persoonlijke informatie die we over hen verzamelen of bewaren, onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Nadat we uw verifieerbaar klantenverzoek ontvangen en bevestigen, zullen we uw persoonlijke informatie corrigeren (en aan onze dienstverleners die uw gegevens namens ons bijhouden vragen om de informatie te corrigeren) in onze bestanden, tenzij een uitzondering van toepassing is. We kunnen uw verzoek om correctie weigeren als (a) we denken dat de persoonlijke informatie die we bijhouden over u correct is; (b) het onmogelijk zou zijn om de persoonlijke informatie te corrigeren of dit niet in verhouding zou zijn; of (c) dit verzoek in strijd is met onze wettelijke verplichtingen.

  4. CCPA-recht om zich terug te trekken uit de verkoop of het delen van persoonlijke informatie

  Inwoners van California hebben het recht om ons te vragen om hun persoonlijke informatie niet te “verkopen” aan derden voor monetaire of andere waardevolle overwegingen; of hun persoonlijke informatie te “delen” ten behoeve van context overschrijdende advertentiedoeleinden.

  5. CCPA-rechten uitoefenen

  Om de CCPA-rechten uit te oefenen, stuurt u ons een verifieerbaar CCPA-verzoek naar: OneTrust Form of een e-mail naar privacy@pallcprivacy.com.

  Alleen u, of iemand die wettelijk is gemachtigd om namens u te handelen, kan een verifieerbaar CCPA-verzoek in verband met persoonlijke informatie over u indienen. U kunt ook een verifieerbaar CCPA-verzoek indienen namens uw minderjarige kind. Om iemand aan te duiden die wettelijk is gemachtigd om namens u te handelen, kunt u bewijs van machtiging verzenden naar privacy@pallcprivacy.com.

  U kunt een verifieerbaar CCPA-verzoek voor toegang niet meer dan twee keer indienen binnen elke periode van 12 maanden. Het verifieerbare CCPA-verzoek moet:

 • voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt om na te gaan dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie verzamelden of diens gemachtigde vertegenwoordiger, dit kan informatie omvatten die u al aan ons verstrekt hebt, zoals uw naam en e-mailadres; en
 • uw CCPA-verzoek voldoende gedetailleerd beschrijven zodat we uw verzoek correct begrijpen en erop reageren.
 • We reageren niet op uw CCPA-verzoek of verstrekken geen persoonlijke informatie als we uw identiteit of machtiging om het verzoek te doen niet kunnen bevestigen, of als u niet kunt bevestigen dat de persoonlijke informatie over u gaat of dat u wettelijk gemachtigd bent om te handelen voor iemand anders. U hoeft geen account bij ons aan te maken om een verifieerbaar CCPA-verzoek te doen.

  We zullen de in een verifieerbaar CCPA-verzoek verstrekte persoonlijke informatie alleen gebruiken om de identiteit of machtiging van de verzoeker te verifiëren.

  6. CCPA responstijd en formaat

  We streven ernaar om verifieerbare CCPA-verzoeken te beantwoorden binnen vijfenveertig (45) dagen na de ontvangst van het verzoek. Als we meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen) om te reageren op uw verzoek, zullen we u de reden en de vereiste verlengingsperiode schriftelijk meedelen. Als u een account hebt bij ons, ontvangt u ons schriftelijk antwoord op dat account. Als u geen account hebt bij ons, sturen we ons schriftelijk antwoord naar het e-mailadres dat u aangaf op het CCPA-verzoekformulier.

  Elke CCPA-onthulling die wij afleveren, behandelt alleen de 12 maanden durende periode voorafgaand aan de ontvangst van uw verifieerbaar CCPA-verzoek door ons. Ons antwoord zal, indien van toepassing, ook de redenen verklaren waarom we niet ingaan op uw CCPA-verzoek.

  Wij brengen u niets in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare CCPA-verzoek, tenzij het buitensporig, repetitief of kennelijk ongegrond is. Als wij concluderen dat de CCPA-verzoeken een vergoeding rechtvaardigen, zullen u vertellen waarom dit het geval is en u een kostenraming geven voordat we aan uw verzoek voldoen.

  7. CCPA Niet-discriminatie

  Wij discrimineren inwoners van Californië niet vanwege het uitoefenen van hun CCPA-rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA, zullen wij:

  8. CCPA-verklaring van financiële incentives

  Wij kunnen u financiële incentives aanbieden voor het verzamelen, verkopen, bewaren en gebruik van uw persoonlijke informatie zoals toegestaan door de CCPA die, zonder beperking, kunnen leiden tot redelijk verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus.

  In navolging van de CCPA, dient deze berichtgeving om u informatie te verstrekken over eventuele financiële incentives of “prijs- of serviceverschillen” die we u kunnen aanbieden voor uw persoonlijke informatie. De persoonlijke informatie die van u verzameld werd in ruil voor financiële incentives of “prijs- of serviceverschillen” kan de verzameling van de volgende categorieën van persoonlijke informatie omvatten van klanten die deelnemen: identificatiemiddelen, klantendossiers, beschermde klasse en demografische informatie, commerciële informatie en voorkeuren, internet of andere elektronische netwerkactiviteitsinformatie en apparaatinformatie, geluids-, elektronische, visuele of andere zintuiglijke informatie en gevolgtrekkingen.

  Om deel te nemen aan onze beloningsprogramma’s en gebruik te maken van onze services, kunt u nu en dan persoonlijke informatie verstrekken, al of niet niet rechtstreeks, in ruil voor contant geld, geschenkkaarten of andere financiële incentives, of prijs- of serviceverschillen. De hoeveelheid of aard zal worden aangegeven telkens als persoonlijke informatie wordt verzonden. Als u zich wilt terugtrekken uit de financiële incentive of het prijs- of serviceverschil, verzendt u de persoonlijke informatie niet. Als u zich wilt terugtrekken en u ook wilt terugtrekken uit de financiële incentive of het prijs- of serviceverschil, kunt u dit verzoeken door contact met ons op te nemen op: OneTrust Form.

  Elk financieel incentive of prijs- of serviceverschil in verband met de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie is gebaseerd op onze uitsluitende, ter goede trouw bepaling van de geraamde waarde van dergelijke informatie voor ons bedrijf, rekening houdend met de waarde van het aanbod zelf en de verwante inkomstengeneratie die kan worden verwezenlijkt door merkloyaliteit te belonen. We berekenen de waarde van het aanbod en de financiële incentive met behulp van de kosten gerelateerd aan de aanbieding. Door deel te nemen aan een van de bovenstaande promotieprogramma’s, gaat u ermee akkoord dat de voordelen in redelijk verband staan met de waarde van persoonlijke informatie die werd verzameld en de inhoud daarvan.

  Andere Privacyrechten in Californië

  Naast uw rechten onder de CCPA, stelt California’s “Shine the Light” wet (Civil Code Section § 1798.83) gebruikers van de Service die inwoners van Californië zijn in staat om bepaalde informatie ten aanzien van onze verstrekking van persoonlijke informatie aan derden voor directe marketingdoeleinden te verzoeken. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden voor hun directe marketingdoeleinden. Als u meer wilt weten over naleving van de California’s “Shine the Light” wet, stuur een e-mail naar privacy@pallcprivacy.com of schrijf ons via:

  Privacy Program
  Attn: Legal Department
  23801 Calabasas Road
  Calabasas, CA 91302
  USA

  Wijzigingen aan deze CCPA-verklaring

  We behouden het recht om deze CCPA-verklaring op elk moment en naar eigen oordeel te wijzigen. Wanneer we wijzigingen doorvoeren aan deze verklaring, zullen we de gewijzigde verklaring publiceren op de Services samen met de datum waarop de verklaring ingaat. Uw voortgezet gebruik van de Services nadat de wijzigingen werden gepost, worden beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

  CCPA contactinformatie

  Als u vragen of opmerkingen over deze verklaring, de manieren waarop we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, uw keuzes en rechten ten aanzien van dergelijk gebruik, of als u uw rechten wilt uitoefenen onder de wetgeving van Californië, neem dan contact op met op:

  Email: privacy@planetart.com

  Webformulier: OneTrust Form

  Postadres: Privacy Program, Attention: Legal Department, 23801 Calabasas Road, Calabasas, California 91302-1547

  16. Addendum voor personen in de Europese Unie, EER, het VK en Zwitserland

  Dit Addendum voor personen die zich in de Europese Unie, het VK, de EER en Zwitserland bevinden (de “AVG-verklaring”) is een aanvulling op de informatie in het Privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op personen die zich in de EU, het VK, de EER en Zwitserland bevinden. Wij stellen deze AVG-verklaring vast om te voldoen aan AVG, en alle in AVG gedefinieerde termen (inclusief persoonlijke gegevens) hebben dezelfde betekenis als degene die wordt gebruikt in deze AVG-verklaring.

  Algemeen

  Wij verzamelen, gebruiken, verwerken, delen of slaan speciale categorieën van persoonlijke gegevens niet opzettelijk op, maar u kunt informatie verstrekken die onder deze categorie valt als onderdeel van uw keuzes inzake personalisatie.

  Wie is verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens over u?

  Wij zijn verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens over u. Persoonlijke gegevens in het bijzonder worden gecontroleerd door:

  Privacy Programme
  Attention: Legal Department
  Gateway House, Tollgate, Chandler’s Ford,
  Eastleigh, Southampton, S053 3TG,
  United Kingdom

  Wij hebben ITG EU & GRCI Law benoemd om te handelen als onze vertegenwoordigers in de EU en het VK. Als u uw rechten wilt uitoefenen onder de EU AVG of de Britse GDPR of vragen hebt over uw rechten of privacykwesties in het algemeen, stuurt u vanuit Europa een e-mail naar privacyeu@pallcprivacy.com, of vanuit het VK naar privacyuk@pallcprivacy.com.

  Het is mogelijk dat wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen voordat we ingaan op uw verzoek of vraag.

  Op welke wettelijke EU basis verzamelen wij informatie over u?

  Afhankelijk van het specifieke doel of doelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, baseren wij ons op de onderstaande wettelijke gronden:

  Legitieme belangen omvatten, bijvoorbeeld, onze interne administratie, of bedrijfs- en dienstprocessen, marketing- en reputatieactiviteiten ontwikkelen en verbeteren, onze bestanden actueel houden, onze wettelijke en contractuele plichten en verplichtingen afhandelen en beheren, en de op ons van toepassing zijnde interne en wettelijke beleidsmaatregelen en voorschriften naleven.

  We verwerken ook persoonlijke gegevens om u te informeren over updates aan producten en diensten die u hebt gekocht van ons of waarvoor u eerder interesse in toonde.

  Worden persoonlijke gegevens over u verzonden naar locaties buiten de EU/EER?

  Onze hoofdkantoren en activiteiten zijn gevestigd in de Verenigde Staten, het VK en Ierland. We streven ernaar om EU, VK, EER en Zwitserse persoonlijke gegevens in Ierland te verwerken, op servers die zich in de EU bevinden. Uitgezonderd Personal Creations en Café Press, worden alle EU/EER persoonlijke gegevens van klanten verwerkt en opgeslagen op de Amazon Web Services (AWS) servers in Ierland (zie hieronder voor meer informatie). De Personal Creations en Café Press persoonlijke gegevens van klanten worden verwerkt en opgeslagen op de AWS Servers in the VS.

  Kennisgeving Re: EU-VS and Zwitserland-VS Privacy Shield, CJEU Schrems II uitspraak en EU standaard contractclausules (SCC)

  We hebben ons teruggetrokken uit het EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitserse-VS Privacy Shield Framework zoals vastgelegd door de Amerikaanse Department of Commerce ten aanzien van de verzameling, gebruik en bewaring van persoonlijke gegevens die worden overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten, zoals hieronder beschreven.

  Op 16 juli 2020 bepaalde het Europese Hof van Justitie (EHVJ) dat het EU-VS Privacy Shield kader niet langer geldig is voor de overdracht van persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte (EER) naar de VS. (ook wel de Schrems II beslissing genoemd). De Schrems II beslissing plaatste ook aanvullende nalevingsvereisten op het gebruik van de EU standaardclausules voor de overdracht van EU/EER persoonlijke gegevens naar de VS door bedrijven die onderhevig zijn aan Section 702 van de VS Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) en/of Executive Order 12333 (E.O. 12333).

  We weten dat onze klanten, bezoekers van onze website en zakelijke partners privacy en gegevensbescherming hoog in het vaandel dragen.

  Ten eerste, weet dat wij er te goeder trouw van uitgaan dat het type EU/EER persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken, verwerken, delen en/of opslaan in de VS niet het type persoonlijke gegevens is dat onderhevig zou zijn aan verzoeken van de Amerikaanse overheidsautoriteiten in navolging van FISA Section 702 en/of E.O. 12333.

  Ten tweede, merk op dat als gevolg van onze welgemeende inspanningen om de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, we ernaar streven om EU, EER, VK en Zwitserse persoonlijke gegevens te blijven opslaan in Ierland, op servers in de EU. In overeenstemming met de AVG en andere relevante wetgeving, implementeren we ook data-encryptie, dataminimalisering en uitsluitend toegang tot persoonlijke gegevens waar dit absoluut noodzakelijk is.

  Ten derde, hoewel we ons hebben teruggetrokken uit Privacy Shield, bewaren we gegevens die werden verzameld tijdens onze deelname en beschermen we ze op afdoende wijze.

  Ten vierde,, wanneer persoonlijke gegevens internationaal moeten worden overgedragen om een contract uit te voeren met u, of in individuele gevallen voor onze dwingende legitieme zakelijke belangen, zullen we SCC gebruiken om te voldoen aan ons internationaal beleid, contractuele en wettelijke verplichtingen.

  Als u een van onze dienstverleners of zakenpartners vertegenwoordigt en uw organisatie maakt deel uit van een overeenkomst met ons die de EU standaard contractclausules (SCC) omvat voor naleving van de EU/EER wetgeving inzake gegevensbescherming, neem contact met ons via privacy@pallcprivacy.com om te bespreken of onze overeenkomst moet worden gewijzigd als gevolg van de Schrems II beslissing.

  Vertrouwen is een topprioriteit voor ons en we blijven waakzaam om te verzekeren dat onze klanten, bezoekers aan onze website, en zakelijke partners kunnen blijven genieten van de voordelen van onze Services op een veilige en wettige manier, en zonder onderbrekingen.

  Uw toestemming om persoonlijke gegevens over te dragen

  Naast het bovenstaande kunnen wij de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen ook verwerken, opslaan en/of overdragen in en naar een land buiten de EU, met inbegrip van de Verenigde Staten. Deze andere landen hanteren mogelijk andere privacywetten die wellicht niet zo uitgebreid zijn als die van uw land.

  Door persoonlijke gegevens te verzenden of om te gaan met onze Services, stemt u in met deze overdracht, het opslaan en/of verwerking, met inbegrip van in de Verenigde Staten.

  a. Keuzes betreffende uw persoonlijke gegevens

  Zie paragraaf 8 (Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken) hierboven.

  b. Hoe krijg ik toegang tot of hoe kan ik persoonlijke gegevens over mijcorrigeren?

  U kunt uw rechten voor toegang, correctie of schrappen uitoefenen via het formulier met de link Persoonlijke informatie beheren onder aan elke webpagina. Vanuit Europa kunt u ons een e-mail sturen naar privacyeu@pallcprivacy.com of vanuit het VK naar privacyuk@pallcprivacy.com om toegang tot, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens te verzoeken die u aan ons hebt verstrekt. In sommige situaties kunnen wij persoonlijke gegevens over u niet verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Wanneer u uw gebruikersaccount verwijdert, zult u ook uw opgeslagen foto's, voltooide en lopende projecten, en alle content die u hebt geüpload om te verkopen door een van onze Services met winkels of marktplaatsen verliezen. Als deze gegevens op uw verzoek worden verwijderd, kunnen we de gegevens niet herstellen als u van mening verandert in de toekomst. Wij hebben het recht om een verzoek om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen te weigeren, als wij van mening zijn dat dit een inbreuk zou zijn op de wetgeving of een wettelijke vereiste of een negatief effect zou hebben op de nauwkeurigheid van de gegevens.

  Als u uw Gebruikersbijdragen van onze Services verwijdert, kunnen kopieën nog steeds bekeken worden op gecachede en gearchiveerde pagina's of waar andere gebruikers ze hebben gekopieerd of opgeslagen. Onze gebruiksvoorwaarden beheren gepaste toegang en gebruik van informatie aangeboden op onze Services, met inbegrip van Gebruikersbijdragen.