WERELDWIJD PRIVACYBELEID

Inhoud

 1. Wie zijn wij?
 2. Inleiding
 3. Definities van de termen
 4. Hoe we gegevens verzamelen
 5. Het type gegevens dat we verzamelen
 6. Waarom we gegevens gebruiken en verwerken
 7. Met wie we gegevens delen en waarom
 8. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken
 9. Hoelang we PII gebruiken en bewaren
 10. Hoe we gegevens beschermen
 11. Personen buiten de Verenigde Staten, EU, EER, het VK en Zwitserland
 12. Contact opnemen met ons
 13. Wijzigingen aan dit Privacybeleid
 14. Addendum voor personen die in Californië wonen
 15. Addendum voor personen in de Europese Unie, EER, het VK en Zwitserland

Wie zijn wij?

Wij zijn gevestigd in 23801 Calabasas Road, Calabasas, CA 91302, VS. Samen met onze gelieerde bedrijven (samen de “Bedrijfsgroep”, of “we/ons/wij”), wij bezitten en beheren een aantal websites (de “Websites” of “Sites”) en mobiele applicaties (de “Apps”).

Dit wereldwijd Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op elke Website en App waarop het verschijnt.

Inleiding

Het Privacybeleid beschrijft hoe we gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken, delen en bewaren wanneer u gebruik maakt van onze Services (beide termen zoals hierna gedefinieerd), en verklaart de rechten die u heeft onder de specifieke wetgeving inzake gegevensprivacy en gegevensbescherming en bevat instructies over hoe u op u van toepassing zijnde rechten (gezamenlijk naar verwezen als de “Gegevenswetgeving”) kunt uitoefenen.

De rechten die worden besproken in de CCPA-verklaring gelden voor inwoners van Californië. De rechten die worden besproken in de AVG-verklaring zijn voor personen in de EU, EER, het VK of Zwitserland. Afhankelijk van waar u woont of zich bevindt, zijn de rechten mogelijk niet van toepassing op u. U vindt de CCPA- en AVG-verklaringen aan het einde van dit Privacybeleid als addenda.

Onze Websites, Apps en Services kunnen links bevatten naar externe websites, plug-ins, diensten, sociale netwerken of mobiele toepassingen. Als u op een van deze links klikt, of ermee verbindt, stelt u deze derden wellicht in staat om gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij controleren deze derden niet en u dient hun privacyverklaringen te lezen voordat u informatie naar hen verzendt.

U moet dit document nauwgezet lezen zodat u ons beleid en onze methodes om gegevens te verwerken en te bewaren, begrijpt. Door de omgang met onze Services aanvaardt u het in dit Privacybeleid beschreven beleid en de methodes. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd aangepast worden (zie Wijzigingen aan dit privacybeleid), en uw verder gebruik van onze Services na een wijziging betekent dat u ze aanvaardt. Bekijk ons Privacybeleid regelmatig voor wijzigingen.

Definities van de termen

Naast de termen die hierboven al werden gedefinieerd, geven we u ook deze definities mee:

“CCPA” is de California Consumer Privacy Act van 2018, en zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd.
“Gegevens" is informatie die we verzamelen, of die u aan ons verstrekt en die PII kan bevatten.
“Apparaat” betekent de computer, smartphone of ander elektronisch apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services.
“Apparaatinformatie” betekent informatie over een apparaat, waaronder het IP-adres dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de Services, verwante cookies of identificatiecookies, en andere informatie in verband met de opmaak of presentatie van de Services voor uw apparaat, en omvat informatie over het apparaat dat vaak wordt opgeslagen in fotobestanden, met inbegrip van het type apparaat en de locatie waar u zich bevond toen u de foto nam.
“EER” betekent landen in de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
“EU” zijn de landen die momenteel lid zijn van de Europese Unie.
“AVG” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de equivalente gegevenswetgeving van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
“Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die rechten heeft onder de AVG (“Gegevenssubject”). Een “identificeerbare natuurlijke persoon” is een persoon die kan worden geïdentificeerd, al dan niet rechtstreeks, met een enkel stuk informatie, zoals een naam, ID-nummer, IP-adres, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of door andere gegevens die, wanneer ze worden gecombineerd, het mogelijk maken om een natuurlijke persoon te identificeren.
“Persoonlijke informatie” betekent informatie die een bepaalde consument, huishouden of apparaat identificeert, ermee verband houdt, het beschrijft, in staat is om ermee geassocieerd te worden of er redelijkerwijs aan kan worden gekoppeld, al dan niet rechtstreeks.
“Persoonsgegevens” betekent persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om een specifiek individu te identificeren, waaronder gegevens die kunnen worden gecategoriseerd als persoonlijke informatie die onderhevig is aan de CCPA-verklaring of persoonlijke gegevens onderhevig aan de AVG-verklaring.
“Services” betekent de Sites, Apps en andere door ons aangeboden services.

Hoe we gegevens verzamelen

We gebruiken verschillende manieren om gegevens te verzamelen, zoals:

Directe interacties. U kunt ons gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door contact op te nemen via telefoon, e-mail of op een andere manier. Het gaat om gegevens die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt, u zich inschrijft op onze Services, een product zoekt, een order plaatst, een foto of andere content uploadt, een verkopersprofiel creëert op onze Services waar verkoopmogelijkheden worden aangeboden, deelneemt aan discussies op het portal of andere sociale mediafuncties op onze Services, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête, en wanneer u een probleem met onze Services meldt. Als u ervoor kiest om een door u gecreëerd verkopersprofiel openbaar te maken, dan kunnen mensen uw naam, het in uw profiel aangegeven land en uw "Over" informatie zien. U kunt de privacy-instellingen voor uw verkopersprofiel op elk moment aanpassen.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u onze Services gebruikt, kunnen wij automatisch gegevens verzamelen over uw apparaat en uw browserhandelingen en -patronen, zelfs als u geen account creëert of geen order plaatst bij ons. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van cookies, serverlogs en andere gelijkaardige technologieën, zoals beschreven in onze Cookie-verklaring die u al dan niet kunt zien naargelang uw locatie. U kunt cookies in uw browser ook blokkeren door de instellingen te activeren die u in staat stellen om alle of sommige cookies te weigeren. BELANGRIJK: Als u uw browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, worden alle cookies (inclusief essentiële cookies) geblokkeerd. Het is mogelijk dat de Services dan niet correct of helemaal niet werken.

Tracering tussen apparaten: Sommige van onze Services maken gebruik van data-analyse bedrijven, advertentienetwerken, en/of sociale mediabedrijven om deel te nemen aan “tracering tussen apparaten”. Deze tracering vindt plaats wanneer platformen, uitgevers en advertentietechnologiebedrijven de activiteiten van een consument proberen te verbinden tussen smartphones, tablets, desktopcomputers en andere verbonden apparaten. Het doel van tracering tussen toestellen is ons in staat te stellen om uw gedrag te verbinden met onze Services tussen apparaten.

Derden of publiek beschikbare bronnen. Wij ontvangen gegevens van derden zoals handelspartners en onderaannemers die ons een reeks zakelijke diensten verlenen zoals verzending en betalingsverwerking, reclame, analyse, zoekinformatie, etc.

Bijdragen van gebruikers. U kunt ons ook gegevens verstrekken om te posten op de Services of om te verzenden naar derden (gezamenlijk naar verwezen als "Bijdragen van gebruikers"). Bijdragen van gebruikers worden verzonden op eigen risico. We beperken toegang tot bepaalde pagina's en u kunt uw privacy-instellingen ook aanpassen voor bijdragen door gebruikers door u aan te melden op uw accountprofiel. Maar we kunnen niet garanderen, en doen dat ook niet, dat onbevoegde personen uw bijdragen voor gebruikers niet zullen kunnen zien.

Het type gegevens dat we verzamelen

Persoonlijke identificeerbare informatie of PII die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke identificeerbare informatie of PII waaronder uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, credit-/debetkaartnummers en andere financiële informatie die vereist is om uw transacties bij ons te voltooien, foto's en andere content die u uploadt, geboortedatum, alle door u verstrekte profielafbeeldingen, gebruiker-ID's en/of wachtwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, uw browsegeschiedenis van de Services en elk telefoonnummer dat gebruikt worden om het klantenservicenummer te bellen. Als u producten verkoopt via onze Services, naastbovenstaande informatie, verzamelen we ook de informatie die vereist is om u te betalen en om aan de belastingwetgeving te voldoen, zoals uw PayPal account en uw burgerservicenummer of btw-nummer en uw geboortedatum om uw identiteit te bevestigen.

Apparaatinformatie

We verzamelen informatie over het apparaat of de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, met inbegrip van het model van het apparaat, het besturingssysteem, alle eventinformatie over het gebruik van onze Services.

Mobiele app

Afhankelijk van uw toestemmingen kunnen we, als u onze Apps downloadt en gebruikt, bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen of openen, met inbegrip van:

 • Uw contacten zodat u een gekozen contactpersoon kunt selecteren om uw order naar te laten verzenden. Nadat u een contactpersoon hebt geselecteerd op uw mobiele apparaat, wordt de informatie van die contactpersoon opgeslagen in onze database. Het postadres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon zullen worden gebruikt om uw order te verifiëren en om herinneringen voor bijzondere gelegenheden die u vastlegde in onze Service te verzenden; en
 • Uw telefoonnummer, door u ingevoerd als respons op ons verzoek en opgeslagen in uw accountgegevens, zoals vereist voor verzending in bepaalde landen en voor retail pick-up orders voor alle landen die wij bedienen.

Community berichten

U kunt informatie posten op onze blogs, forums of andere openbare publicatiegebieden. Alle informatie die u onthult is beschikbaar voor iedereen die toegang tot het internet heeft. U hoeft deze functies niet te gebruiken, maar als u dat wel doet, wees dan verstandig en oordeel adequaat wanneer u iets publiceert in deze gemeenschapsruimtes of wanneer u informatie deelt met anderen via de Services.

Andere gegevens die wij verzamelen

Naast PII verzamelen we ook informatie over u wanneer u de Services gebruikt, waaronder:

 • Gegevens die noch direct nog indirect uw identiteit onthullen of niet direct verband houden met u, zoals statistieken of samengevoegde informatie. We kunnen bijvoorbeeld gegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat naar een specifieke Website, App of functie van onze Services gaat.
 • Technische informatie, inclusief type browser en versie, of besturingssysteem en platform; en
 • Gegevens over uw interacties met onze Services, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL's), clickstream naar, door en van onze Services (inclusief datum en tijd), producten die u bekeek of zocht of, (in het geval van sommige van onze Services) aanduidde als favoriet”; Service responstijden, downloadfouten, lengte van bezoeken, interactie-informatie (zoals scrollen, clicks, en mouse-overs), of methoden gebruikt om weg te browsen.

Gegevens over kinderen

We verzamelen, gebruiken, delen of slaan niet opzettelijk PII op van kinderen die jonger zijn dan 18. De Services zijn niet bestemd voor gebruik door kinderen die jonger zijn dan 18. Als u denkt dat wij onopzettelijk PII hebben verzameld of verwerkt van een kind jonger dan 18, neem dan zo snel mogelijk contact op met privacy@pallcprivacy.com

Waarom we gegevens gebruiken en verwerken

PII gebruiken en verwerken

In overeenstemming met gegevenswetgeving, kunnen we PII gebruiken en verwerken voor de volgende doeleinden:

 • De Services verstrekken op de manier die het doeltreffendst is voor u en uw apparaat;
 • Uw via de Services geplaatste orders uitvoeren;
 • Op interesse gebaseerde suggesties en aanbevelingen doen over onze producten en Services;
 • De effectiviteit van onze reclame evalueren en onze advertenties aanpassen aan u zodat u alleen ontvangt wat relevant is voor u;
 • Onze Services verbeteren en u informeren over wijzigingen;
 • Uw klantenrelatie met ons beheren;
 • Uw deelname aan de Services' interactieve, sociale media, of gelijkaardige functies mogelijk maken;
 • Sociale media integreren in uw ervaring met onze Services;
 • Uw supportverzoeken uitvoeren;
 • U informeren over onvoltooide transacties, ongebruikte credits of orderstatus;
 • U informatie zenden over kortingen, speciale aanbiedingen en nieuwe producten;
 • De Services beheren, inclusief problemen oplossen, data-analyse, testen, onderzoek, statistische analyse, veiligheid, kwaliteitscontrole en fraudepreventie;
 • Uw identiteit verifiëren;
 • U herinneren aan speciale gelegenheden;
 • Facturerings-, administratie- en invorderingsfuncties uitvoeren;
 • De Services, onze werknemers en onze activiteiten beschermen;
 • Voor een reorganisatie;
 • Directe marketing aan u via de sociale mediaplatformen die u gebruikt en via andere websites;
 • Informatie delen met wetshandhavingsinstanties als respons op formele of informele verzoeken en met andere derden wanneer wettelijk vereist en in navolging van ons interne beleid;
 • Uitvoeren van activiteiten in verband met elk van het voorgaande, of elk ander doel waarvoor de gegevens werden verzameld, waaronder geschillenbeslechting en de bescherming van onze wettelijke rechten of die van derden.

Het gebruik en de verwerking van andere gegevens

We kunnen uw gegevens die geen PII zijn, gebruiken voor elk zakelijk doel.

U kunt uw voorkeuren instellen over hoe uw gegevens worden gebruikt door de instructies te volgen in elk formulier of communicatie die u van ons ontvangt. Voor meer informatie, zie Uw keuzes over ons gebruik van gegevens.

Met wie we gegevens delen en waarom

PII delen

In overeenstemming met de gegevenswetgeving en alle rechten die u uitoefent onder dit Beleid, kunnen wij gegevens delen binnen ons bedrijf om aan onze interne contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen en voor marketingactiviteiten.

We kunnen ook als volgt gegevens delen met derden:

 • Zakenpartners, leveranciers, dienstverleners, onderaannemers en andere derden zodat zij diensten kunnen verlenen zoals afhandeling, IT, logistiek, levering, communicatie, cyberveiligheid, fraudebescherming en juridisch/audit. Deze partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren en zijn beperkt in hun gebruik ervan voor andere doeleinden dan de door ons verzochte;
 • Sociale mediaplatformen;
 • Adverteerders en advertentienetwerken;
 • Publieke, bestuurlijke of regelgevende autoriteiten en instellingen; en
 • Potentiële kopers, investeringsbanken of financiële instellingen in verband met potentiële of werkelijke bedrijfsreorganisaties, of zakelijke transacties zoals een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa evalueren of uitvoeren, al dan niet als een going concern of als onderdeel van een faillissement, vereffening of gelijkaardig geding, waarin door ons gehouden gegevens over onze gebruikers onderdeel uitmaken van de overgedragen activa (alle naar verwezen als een “reorganisatiegebruik”).
 • Rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, advocaten of andere derden in verband met de oprichting, uitoefening, of verdediging van juridische claims.

Andere gegevens delen

We kunnen andere gegevens delen zonder beperking.

Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken

E-mails in verband met transacties: We sturen nu en dan e-mails in verband met transacties die u informeren over uw orders, accountinformatie, wijzigingen aan de Services, wijzigingen aan onze online documenten en andere kwesties. U kunt zich niet uitschrijven voor deze e-mails.

Promotionele aanbiedingen: U kunt promotionele aanbiedingen stopzetten door de opt-out links in elk promotiebericht te volgen of door contact op te nemen met privacy@pallcprivacy.com en u te laten te verwijderen van onze mailinglijst voor promotionele aanbiedingen.

Pushmeldingen op de Mobiele App: Afhankelijk van uw toestel kunnen pushmeldingen standaard worden ingeschakeld. U kunt de pushmeldingen op elk moment uitschakelen door de instellingen op uw toestel aan te passen.

Traceertechnologieën en advertenties: U kunt uw browser instellen om alle of sommige browser cookies te weigeren, of om u te informeren wanneer websites cookies instellen of er toegang tot verkrijgen.Als u alle cookies weigert, kunt u de Services niet gebruiken. Als u sommige cookies uitschakelt of weigert, zullen onderdelen van onze Services niet toegankelijk zijn of niet correct werken. Voor meer informatie over traceertechnologieën, zie Automatische technologieën of interacties hierboven.

PII bijwerken. U kunt contact opnemen met ons door de Contact opnemen link in de App of de Contact opnemen pagina op de Website die u gebruikt, of door privacy@pallcprivacy.com en we zullen alle accountinformatie bijwerken of corrigeren op uw verzoek.

Hoelang we PII gebruiken en bewaren

We gebruiken en slaan PII op zolang we die nodig hebben om onze relatie met u te onderhouden of om te voldoen aan onze contractuele en juridische verplichtingen, zoals rapporteren onder de fiscale wetgeving. We slaan PII op vanaf het moment dat we ze verzamelen, behalve wanneer contractuele of juridische verplichtingen van ons eisen om ze langer te bewaren.

Als u geen account creëert of niets koopt (zelfs als gast), zullen wij PII over u verwijderen wanneer u uw toestemming intrekt of in overeenstemming met onze Cookie-verklaring.

Als u een account aanmaakt of iets koopt als gast, zullen we PII verwijderen bij de eerste van de onderstaande:

 • Als u ons dit vraagt;
 • U geen account hebt aangemaakt op één van onze Services gedurende negen (9) jaar, of niets hebt verkocht van geen enkele verkopersaccount;
 • U niets hebt gekocht gedurende negen (9) jaar; of
 • In verband met een burgerservicenummer of btw-nummer, u niets hebt verkocht van een account met dat nummer gedurende zeven (7) jaar.

Hoe we gegevens beschermen

De Services hanteren fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om u te beschermen tegen het verlies, misbruik en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of onthulling van gegevens onder onze controle. Wanneer u creditcardinformatie verzendt via de Services, creëren we een nonce zodat die informatie nooit bij ons wordt opgeslagen. Hoewel geen enkele overdracht via het internet 100% veilig is, streven we ernaar om PII te beschermen tijdens de overdracht, maar we kunnen de veiligheid van gegevens die u naar ons verzendt of van ons ontvangt niet garanderen. Neem stappen om uw gegevens veilig te houden (waaronder het wachtwoord van uw account), meld u af van uw account na gebruik en sluit uw webbrowser.

Personen buiten de Verenigde Staten, de EU, de EER, het VK en Zwitserland

U bevestigt dat uw beheersing en kennis van de taal waarin dit Privacybeleid is geschreven volstaat om de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid te begrijpen. Als u in de Europese Unie, de EER, het VK of Zwitserland woont, of zich buiten de Verenigde Staten bevindt: (i) stemt u ermee in dat als gevolg van uw gebruik van de Services, persoonlijke gegevens over u kunnen worden verzonden naar onze servers in de Verenigde Staten in verband met de doeleinden in dit Privacybeleid, en (ii) u begrijpt dat de wetten ten aanzien van gegevensbescherming in de Verenigde Staten mogelijk niet zo streng zijn als degene in uw eigen rechtsgebied. Als u woont in of zich in de Europese Unie, de EER, het VK of Zwitserland bevindt, vindt u in het addendum voor personen in de Europese Unie, het VK, de EER en Zwitserland aanvullende rechten die u wellicht heeft.

Contact opnemen met ons

Als u zich zorgen maakt over de privacymethodes van de Services, neem contact met ons op, op het volgende adres met een gedetailleerde beschrijving en we zullen de kwestie proberen op te lossen:

Privacy Program
Attention: Legal Department
23801 Calabasas Road
Calabasas, CA 91302
USA

Als u zich in Europa bevindt

Wij hebben ITG EU & GRCI Law benoemd om te handelen als onze vertegenwoordigers in de EU en het VK. Als u uw rechten wilt uitoefenen onder de EU AVG of de Britse GDPR of vragen hebt over uw rechten of privacykwesties in het algemeen, stuurt u een e-mail van Europa naar privacyeu@pallcprivacy.com, of van het VK naar privacyuk@pallcprivacy.com.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Bekijk dit Privacybeleid nu en dan om u te informeren over mogelijke wijzigingen. We behouden het recht om dit Privacybeleid op elk moment aan te passen en we raden u aan om het regelmatig te bekijken. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren aan dit Privacybeleid, zullen we een mededeling posten van de wijzigingen op de startpagina van de Services en/of in overeenstemming met de wettelijke vereisten een mail verzenden naar uw huidige e-mail adres voor uw account.

Addendum voor personen die in Californië wonen

Gaat in op: 1 juni 2021
Laatst herzien op: 1 juni 2021

Dit Addendum voor personen die woonachtig zijn in Californië (deze “CCPA-verklaring”) is een aanvulling op het Privacybeleid en is alleen van toepassing op inwoners van Californië. Deze CCPA-verklaring wordt verstrekt in overeenstemming met de CCPA, en alle in de CCPA gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis wanneer ze worden gebruikt in dit CCPA Addendum.

Hoe we persoonlijke informatie verzamelen

We verzamelen “Persoonlijke informatie” zoals gedefinieerd in de CCPA. We verzamelen persoonlijke informatie van de volgende categorieën bronnen:

 • Rechtstreeks van u. Bijvoorbeeld van het aanmaken van uw account, formulieren die u invult of producten die u koopt en Services die u gebruikt, en wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of enquête.
 • Indirect van u. Bijvoorbeeld door uw interacties op de Websites of in de Apps.
 • Van andere bedrijven in onze bedrijvengroep.
 • Van onze bedrijfspartners en dienstverleners.

Hoe we persoonlijke informatie delen

We onthullen persoonlijke informatie aan andere bedrijven voor zakelijke doeleinden. We gaan hiervoor een contract aan met de ontvanger dat het zakelijke doel beschrijft en vereisen dat de ontvanger de persoonlijke informatie vertrouwelijk houdt en ze niet gebruikt voor andere doeleinden dan de activiteiten in het contract. Deze ontvangers zijn "Dienstverleners" onder de CCPA.

Overzicht van verzamelde categorieën persoonlijke informatie, bronnen, en categorieën van derden met wie informatie werd gedeeld

De onderstaande tabel vat de verzamelde, gebruikte en door ons, of met onze Dienstverleners en Derden gedeelde persoonlijke informatie samen over de afgelopen twaalf (12) maanden.

Categorie van verzamelde persoonlijke informatie Categorieën van bronnen Voorbeelden van gebruik Categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen
Identificatiemiddelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, Internet Protocol (IP) adres, e-mailadres, gebruikersnamen op sociale media en accountnaam. Als u ervoor kiest om producten te verkopen en royalty's of commissies ontvangt, verzamelen we ook uw burgerservicenummer en/of btw-nummer. U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken. U, wanneer u de Services gebruikt. Wij en onze Dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch.Onze Dienstverleners die uw IP-adres automatisch verzamelen. Om uw verzoeken voor informatie te beantwoorden. Om de Services aan u te verlenen. Onze Dienstverleners, zoals onze Website host, betalingsverwerkers, sociale netwerken, en orderafhandelingverwerkers, en analyse aanbieders. Onze gelieerde bedrijven en dochterbedrijven. Derden en overheidsinstanties in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is. Derden voor reorganisatiegebruik. Dienstverleners voor reclamedoeleinden aan u en om uw respons op onze advertenties te volgen.
Categorieën van persoonlijke informatie vermeld in de California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), zoalsuw naam, adres, telefoonnummer, credit- of debetkaartnummer. Alleen als u een verkoper bent op de CafePress Website, uw burgerservicenummer zodat we uw fiscale informatie kunnen rapporteren in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Sommige persoonlijke informatie in deze categorie kan overlappen met andere categorieën. U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken. Om uw orders af te handelen. Om te voldoen aan de fiscale wetgeving. Onze Dienstverleners zoals leveringsbedrijven, betalingsverwerkers, providers voor orderafhandeling, printers, productverdelers, sociale netwerken, adverteerders, en data-analyse aanbieders. Onze gelieerde bedrijven en dochterbedrijven. Fiscale autoriteiten Fraudepreventie Dienstverleners Derden en overheidsinstanties in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is. Derden voor reorganisatiegebruik
Beschermde classificaties, zoals leeftijd (40 jaar of ouder), geslacht, etc. U, rechtstreeks. Afgeleid van uw orders. Om de demografie van ons klantenbestand te analyseren. Dienstverleners zoals data-analyse aanbieders. Onze gelieerde bedrijven en dochterbedrijven.
Commerciële informatie, zoals producten of diensten die werden gekocht, verkregen of overwogen. U, wanneer u de Services gebruikt. Wij en onze Dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch. Om uw orders af te handelen en huidige en toekomstige Services aan u te verlenen. Dienstverleners die ons helpen met het bepalen van ons productaanbod en het analyseren van de winkel- en aankoopvoorkeuren van onze klanten. Onze Dienstverleners zoals leveringsbedrijven, betalingsverwerkers, providers voor orderafhandeling, printers, productverdelers, advertenties, sociale netwerken en data-analyse aanbieders. Onze gelieerde bedrijven en dochterbedrijven. Fiscale autoriteiten Fraudepreventie Dienstverleners Derden en overheidsinstanties in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is. Derden voor reorganisatiegebruik.
Financiële gegevens, zoals credit- of debetkaartnummer, verificatienummer, en vervaldatum. We slaan uw volledige creditkaartnummer of verificatienummer niet op. U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken. Om uw orders af te handelen en fraude te onderzoeken en te voorkomen. Betalingsverwerkers Derden en overheidsinstanties in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is.
Apparaatinformatie en identificatiemiddelen zoals IP-adres; type browser en taal; besturingssysteem; platformtype; type toestel; software; en App-identificatiemiddelen. U, wanneer u de Services gebruikt. Wij en onze Dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch. U een goede service verlenen wanneer u de Services bezoekt, zoals de mogelijkheid om content aan te bieden in de door u gekozen taal, prijsstelling aanbieden in de lokale munt, uw gebruiker-ID en/of wachtwoord voor uw gemak opslaan, of velden op voorhand invullen wanneer u de Services gebruikt. Dienstverleners, zoals analyse aanbieders Derden, zoals analyse aanbieders. Derden en overheidsinstanties in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is. Derden voor reorganisatiegebruik.
Activiteiten in verband met het internetnetwerk en het elektronische apparaat, zoals browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, en informatie over uw interactie met een zoekresultaat. U, door het apparaat wanneer u de Services gebruikt. Wij en onze dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch. Analyse aanbieders Advertentieproviders. Cookies en traceertechnologieën. U een goede service verlenen wanneer u de Services gebruikt, zoals de mogelijkheid om content aan te bieden in de door u gekozen taal, prijsstelling aanbieden in de lokale munt, uw gebruiker-ID en/of wachtwoord voor uw gemak opslaan, of velden op voorhand invullen bij uw gebruik van de Services. Onze producten marketen en adverteren, in het bijzonder begrijpen welke van onze marketingcampagnes u naar onze Services brachten. Onze dienstverleners zoals data-analyse aanbieders. Advertentienetwerken. Data-analyse-aanbieders Sociale netwerken. Onze gelieerde bedrijven en dochterbedrijven. Derden en overheidsinstanties in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is. Derden voor reorganisatiegebruik.
Locatiegegevens, zoals uw postadres en uw IP-adres. We leiden uw algemene locatie af van uw IP-adres. U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken. U, door het apparaat wanneer u de Services gebruikt. Wij en onze Dienstverleners verzamelen deze informatie automatisch. Om uw verzoeken voor informatie te beantwoorden. Uw producten naar u verzenden. U een goede service verlenen wanneer u de Services bezoekt, zoals de mogelijkheid om content aan te bieden in de door u gekozen taal, prijsstelling aanbieden in de lokale munt, uw gebruiker-ID en/of wachtwoord voor uw gemak opslaan, of velden op voorhand invullen wanneer u de Services gebruikt. Onze dienstverleners zoals leveringsbedrijven. Onze gelieerde bedrijven en dochterbedrijven. Fiscale autoriteiten Fraudepreventie Dienstverleners Derden en overheidsautoriteiten in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is. Derden voor reorganisatiegebruik.
Gevolgtrekkingen afgeleid van persoonlijke informatie, zoals de voorkeuren, eigenschappen, trends, neigingen, gedrag en houdingen van een persoon. Advertentienetwerken, data-analyse aanbieders, en speciale gelegenheden op basis van uw beoordeling van productorders. Gerichte advertenties, marketinganalyses, herinneringen voor speciale gelegenheden Advertentienetwerken. Data-analyse aanbieders
Visuele informatie, zoals foto's of andere afbeeldingen. U, als u ervoor kiest om ze aan ons te verstrekken, of een andere klant ze verstrekt aan ons. Het opnemen van de afbeelding in uw producten. De afbeelding opslaan voor de klant voor toekomstig gebruik op andere producten. Dienstverleners, zoals printers. Derden en overheidsinstanties in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is.
Zintuiglijke informatie, inclusief geluidsopnamen wanneer u onze klantenservice belt. U, wanneer u onze klantenservice belt. Beantwoorden van uw klantenserviceverzoeken. Onze gelieerde bedrijven en dochterbedrijven. Derden en overheidsinstanties in verband met (i) juridische verzoeken, wanneer wettelijk vereist, of (ii) als wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is.

Verkoop van persoonlijke informatie

Wij gebruiken cookies en applicaties van derden die onder de CCPA worden gekwalificeerd als de verkoop van informatie.

Uw rechten en keuzes onder de CCPA

De CCPA geeft inwoners van Californië specifieke rechten ten aanzien van hun persoonlijke informatie. Dit onderdeel beschrijft uw rechten onder de CCPA en legt uit hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

1. CCPA-rechten inzake toegang tot specifieke informatie en gegevensoverdraagbaarheid

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om te verzoeken dat we bepaalde informatie aan u vrijgeven over onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie over u in de afgelopen 12 maanden. Wanneer we uw verifieerbaar CCPA-verzoek ontvangen en bevestigen (zie CCPA-rechten inzake toegang, gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering hieronder), onthullen we aan u:

 • De categorieën van persoonlijke informatie die we over u verzamelden.
 • De categorieën van bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u verzamelden.
 • Ons zakelijk doel om die persoonlijke informatie te verzamelen of te verkopen.
 • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie delen.
 • De specifieke stukken persoonlijke informatie die we over u verzamelden (ook wel een gegevensoverdraagbaarheidsverzoek genoemd).
 • Als we uw persoonlijke informatie verkochten of onthulden voor een zakelijk doel, twee aparte lijsten die het volgende onthullen:
 • voor verkopen, de categorieën van persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger kocht; en
 • voor onthullingen voor een zakelijk doel, de categorieën van persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger verkreeg.

2. CCPA-rechten inzake een verzoek tot verwijdering

Inwoners van Californië hebben het recht om te verzoeken dat we alle persoonlijke informatie die we over hen verzamelden en bijhouden, verwijderen, rekening houdende met bepaalde uitzonderingen. Wanneer we uw verifieerbaar CCPA-verzoek ontvangen en bevestigen (zie CCPA-rechten inzake toegang, gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering uitoefenen hieronder), zullen we uw persoonlijke informatie over u van onze bestanden verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven om ze te verwijderen), tenzij een uitzondering geldt.

Wij mogen uw verzoek voor verwijdering weigeren als de persoonlijke informatie vereist is voor ons of onze dienstverlener(s) om:

 • De transactie uit te voeren waarvoor we persoonlijke informatie verzamelden, een goed te leveren of een dienst te verlenen die u verzocht, acties te ondernemen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht binnen de context van onze lopende zakelijke relatie met u, om de voorwaarden van een schriftelijke garantie te vervullen, of een productterugroeping uit te voeren in overeenstemming met de wet, of om anderszins ons contract met u uit te voeren.
 • Veiligheidsincidenten waar te nemen, te beschermen tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, of de personen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten te vervolgen.
 • Producten debuggen om fouten te identificeren en te herstellen die de bedoelde functie belemmeren.
 • Om de vrije mening te uiten, het recht van een andere CCPA-gebruiker om zijn of haar vrije mening te uiten te verzekeren, of een ander wettelijk recht te kunnen uitoefenen.
 • Om in overeenstemming te zijn met de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
 • Om uitsluitend interne gebruiken mogelijk te maken die redelijk aansluiten bij de verwachtingen van de gebruiker op basis van uw relatie met ons.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om de informatie intern en legitiem te gebruiken op andere manieren die in overeenstemming zijn met de context waarin u de informatie verstrekte.

3. CCPA-rechten inzake toegang, gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering

Om de CCPA-rechten inzake toegang, gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering uit te oefenen, stuur ons een verifieerbaar CCPA-verzoek naar privacy@pallcprivacy.com.

Alleen u, of iemand die wettelijk is gemachtigd om namens u te handelen, kan een verifieerbaar CCPA-verzoek in verband met persoonlijke informatie over u indienen. U kunt ook een verifieerbaar CCPA-verzoek indienen namens uw minderjarige kind. Om iemand aan te duiden die wettelijk is gemachtigd om namens u te handelen, kunt u bewijs van machtiging verzenden naar privacy@pallcprivacy.com U kunt een verifieerbaar CCPA-verzoek voor toegang of gegevensoverdraagbaarheid niet meer dan twee keer indienen binnen elke periode van 12 maanden. Het verifieerbare CCPA-verzoek moet:

 • voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt om na te gaan dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie verzamelden of diens gemachtigde vertegenwoordiger, dit kan informatie omvatten die u al aan ons verstrekt hebt, zoals uw naam en e-mailadres; en
 • uw CCPA-verzoek voldoende gedetailleerd beschrijven zodat we uw verzoek correct begrijpen en erop reageren.

We reageren niet op uw CCPA-verzoek of verstrekken geen persoonlijke informatie als we uw identiteit of machtiging om het verzoek te doen niet kunnen bevestigen, of als u niet kunt bevestigen dat de persoonlijke informatie over u gaat of dat u wettelijk gemachtigd bent om te handelen voor iemand anders. U hoeft geen account bij ons aan te maken om een verifieerbaar CCPA-verzoek te doen. We zullen de in een verifieerbaar CCPA-verzoek verstrekte persoonlijke informatie alleen gebruiken om de identiteit of machtiging van de verzoeker te verifiëren.

4. CCPA responstijd en formaat

We streven ernaar om verifieerbare CCPA-verzoeken te beantwoorden binnen vijfenveertig (45) dagen na de ontvangst van het verzoek. Als we meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen) om te reageren op uw verzoek, zullen we u de reden en vereiste verlengingsperiode schriftelijk meedelen. Als u een account hebt bij ons, ontvangt u ons schriftelijk antwoord op dat account. Als u geen account hebt bij ons, sturen we ons schriftelijk antwoord naar het e-mailadres dat u aangaf op het CCPA-verzoekformulier.

Elke CCPA-onthulling die wij afleveren, behandelt alleen de 12 maanden durende periode voorafgaand aan de ontvangst van uw verifieerbaar CCPA-verzoek door ons. Ons antwoord zal, indien van toepassing, ook de redenen verklaren waarom we niet ingaan op uw CCPA-verzoek.

Voor CCPA-verzoeken inzake gegevensoverdraagbaarheid, selecteren we een opmaak voor uw persoonlijke informatie die goed bruikbaar is en u in staat moet stellen om de informatie zonder problemen over te dragen van de ene entiteit naar een andere.

Wij brengen u niets in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare CCPA-verzoek, tenzij het buitensporig, repetitief of kennelijk ongegrond is. Als wij concluderen dat de CCPA-verzoeken een vergoeding rechtvaardigen, zullen u vertellen waarom dit het geval is en u een kostenraming geven voordat we aan uw verzoek voldoen.

5. CCPA Niet-discriminatie

Wij mogen inwoners van Californië niet discrimineren vanwege het uitoefenen van hun CCPA-rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA, zullen wij:

 • U geen goederen of diensten weigeren.
 • Geen andere prijzen aanrekenen voor goederen of diensten, inclusief het verlenen van kortingen of andere voordelen, of boetes opleggen.
 • U geen goederen of diensten verstrekken met een ander kwaliteitsniveau.
 • Niet suggereren dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten ontvangt, of een ander kwaliteitsniveau voor goederen of diensten.

Andere Privacyrechten in Californië

Naast uw rechten onder de CCPA, stelt California’s “Shine the Light” wet (Civil Code Section § 1798.83) gebruikers van de Service die inwoners van Californië zijn in staat om bepaalde informatie ten aanzien van onze onthulling van persoonlijke informatie aan derden voor directe marketingdoeleinden te verzoeken. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden voor directe marketingdoeleinden. Als u meer wilt weten over naleving van de California’s “Shine the Light” wet, stuur een e-mail naar privacy@pallcprivacy.com of schrijf ons via:

Privacy Program
Attention: Legal Department
23801 Calabasas Road
Calabasas, CA 91302
USA

Wijzigingen aan deze CCPA-verklaring

We behouden het recht om deze CCPA-verklaring op elk moment en naar eigen oordeel te wijzigen. Wanneer we wijzigingen doorvoeren aan deze verklaring, zullen we de gewijzigde verklaring publiceren op de Services samen met de datum waarop de verklaring ingaat. Uw voortgezet gebruik van de Services nadat de wijzigingen werden gepost, worden beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

CCPA contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen over deze verklaring, de manieren waarop we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, uw keuzes en rechten ten aanzien van dergelijk gebruik, of als u uw rechten wilt uitoefenen onder de wetgeving van Californië, neem dan contact op met op:

E-mail: privacy@pallcprivacy.com
Postadres: Privacy Program, Attention: Legal Department, 23801 Calabasas Road, Calabasas, California 91302-1547

Addendum voor personen in de Europese Unie, EER, het VK en Zwitserland

Dit Addendum voor personen die zich in de Europese Unie, het VK, de EER en Zwitserland bevinden (de “AVG-verklaring”) is een aanvulling op de informatie in het Privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op personen die zich in de EU, het VK, de EER en Zwitserland bevinden. Wij stellen deze AVG-verklaring vast om te voldoen aan AVG, en alle in AVG gedefinieerde termen (inclusief persoonlijke gegevens) hebben dezelfde betekenis als degene die wordt gebruikt in deze AVG-verklaring.

Algemeen

Wij verzamelen, gebruiken, verwerken, delen of bewaren geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens over u?

Wij zijn verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens over u. Persoonlijke gegevens in het bijzonder worden gecontroleerd door:

Privacy Program
Attention: Legal Department
Gateway House, Tollgate, Chandler’s Ford,
Eastleigh, Southampton, S053 3TG,
Verenigd Koninkrijk

Wij hebben ITG EU & GRCI Law benoemd om te handelen als onze vertegenwoordigers in de EU en het VK. Als u uw rechten wilt uitoefenen onder de EU AVG of de Britse GDPR of vragen hebt over uw rechten of privacykwesties in het algemeen, stuur een e-mail van Europa naar privacyeu@pallcprivacy.com, of van het VK naar privacyuk@pallcprivacy.com.

Het is mogelijk dat wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen voordat we ingaan op uw verzoek of vraag.

Op welke wettelijke EU basis verzamelen wij informatie over u?

Afhankelijk van het specifieke doel of doelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, baseren wij ons op de onderstaande wettelijke gronden:

 • De uitvoering van uw klantencontract of andere contractuele verplichtingen of om stappen te ondernemen voordat we een contract aangaan met u
 • In overeenstemming zijn met een wettelijke verplichting (zoals registratieverplichtingen voor onze commerciële of fiscale doeleinden of andere regelgevende verplichtingen);
 • Onze vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon beschermen; of
 • Onze legitieme belangen of die van andere externe ontvangers die de persoonlijke gegevens ontvangen, beschermen, op voorwaarde dat dergelijke belangen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet opheffen;
 • Dwingende redenen van algemeen belang;
 • Vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Legitieme belangen omvatten, bijvoorbeeld, onze interne administratie, of bedrijfs- en dienstprocessen, marketing- en reputatieactiviteiten ontwikkelen en verbeteren, onze bestanden actueel houden, onze wettelijke en contractuele plichten en verplichtingen afhandelen en beheren, en de op ons van toepassing zijnde interne en wettelijke beleidsmaatregelen en voorschriften naleven.

We verwerken ook persoonlijke gegevens om u te informeren over updates aan producten en diensten die u hebt gekocht van ons of waarvoor u eerder interesse toonde. We verwerken ook persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, die u ons uitdrukkelijk hebt gegeven voor bepaalde doeleinden zoals directe marketing.

Worden persoonlijke gegevens over u verzonden naar locaties buiten de EU/EER?

Onze hoofdkantoren en activiteiten zijn gevestigd in de Verenigde Staten, het VK en Ierland. We streven ernaar om EU, VK, EER en Zwitserse persoonlijke gegevens in Ierland te verwerken, op servers die zich in de EU bevinden. Uitgezonderd Personal Creations en Café Press, worden alle EU/EER persoonlijke gegevens van klanten verwerkt en opgeslagen op de Amazon Web Services (AWS) servers in Ierland (zie hieronder voor meer informatie). De Personal Creations en Café Press persoonlijke gegevens van klanten worden verwerkt en opgeslagen op de AWS Servers in the VS.

Kennisgeving Re: EU-VS and Zwitserland-VS Privacy Shield, CJEU Schrems II uitspraak en EU standaardclausules

We hebben ons teruggetrokken uit het EU-VS Privacy Shield kader en het Zwitserse-VS Privacy Shield kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse Department of Commerce ten aanzien van de verzameling, het gebruik en bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten zoals hieronder beschreven.

Op 16 juli 2020 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat het EU-VS Privacy Shield kader niet langer geldig is voor de overdracht van persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte (EER) naar de VS. (ook wel de Schrems II beslissing genoemd). De Schrems II beslissing plaatste ook aanvullende nalevingsvereisten op het gebruik van de EU standaardclausules voor de overdracht van EU/EER persoonlijke gegevens naar de VS door bedrijven die onderhevig zijn aan Section 702 van de VS Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) en/of Executive Order 12333 (E.O. 12333).

We weten dat onze klanten, bezoekers aan de website en zakelijke partners diep bezorgd zijn over privacy en gegevensveiligheid, en we optimaliseren ons werk om de kwesties op de juiste manier aan te pakken. We willen bevestigen dat u de Services kunt blijven gebruiken ten aanzien van de EU en EER persoonlijke gegevens in overeenstemming met de EU-wetgeving.

Ten eerste, weet dat wij er te goede trouw van uitgaan dat het type EU/EER persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken, verwerken, delen en/of opslaan in de VS niet het type persoonlijke gegevens is dat doorgaans onderhevig zou zijn aan verzoeken van de Amerikaanse overheidsautoriteiten in navolging van FISA Section 702 en/of E.O. 12333.

Ten tweede, merk op dat als gevolg van onze welgemeende inspanningen om de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, we ernaar streven om EU, EER, VK en Zwitserse persoonlijke gegevens te blijven opslaan in Ierland, op servers in de EU. In overeenstemming met de AVG en andere relevante wetgeving, implementeren we ook data-encryptie, dataminimalisering, gepseudonimiseerde data en uitsluitend toegang tot persoonlijke gegevens waar dit absoluut noodzakelijk is.

Ten derde, Ook al hebben wij ons teruggetrokken uit Privacy Shield, we blijven de gegevens bewaren die werd verzameld tijdens onze deelname, en bieden afdoende bescherming voor dergelijke gegevens door een ander gemachtigd middel.

Ten vierde, wanneer persoonlijke gegevens internationaal moeten worden overgedragen om een contract uit te voeren met u, of in individuele gevallen voor onze dwingende legitieme zakelijke belangen en om in overeenstemming te zijn met ons internationaal beleid, contractuele en wettelijke verplichtingen.

Als u een van onze dienstverleners of zakenpartners vertegenwoordigt en uw organisatie maakt deel uit van een overeenkomst met ons die de EU standaardclausules omvat voor naleving van de EU/EER wetgeving inzake gegevensbescherming, neem contact met ons via privacy@pallcprivacy.com to om te bespreken of onze overeenkomst moet worden gewijzigd als gevolg van de Schrems II beslissing.

Vertrouwen is een topprioriteit voor ons en we blijven waakzaam om te verzekeren dat onze klanten, bezoekers aan onze website, en zakelijke partners kunnen blijven genieten van de voordelen van onze Services op een veilige en wettige manier, en zonder onderbrekingen.

Uw toestemming om persoonlijke gegevens over te dragen

Naast het bovenstaande kunnen wij de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen ook verwerken, opslaan en/of overdragen in en naar een land buiten de EU, met inbegrip van de Verenigde Staten. Deze andere landen hanteren mogelijk andere privacywetten die wellicht niet zo uitgebreid zijn als die van uw land.

Door persoonlijke gegevens te verzenden of om te gaan met onze Services, stemt u in met deze overdracht, het opslaan en/of verwerking, met inbegrip van in de Verenigde Staten.

a. Keuzes betreffende uw persoonlijke gegevens

Zie paragraaf 8 (Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken) hierboven.

b. Hoe krijg ik toegang tot of hoe kan ik persoonlijke gegevens over mijcorrigeren?

Vanuit Europa kunt u ons een e-mail sturen naar privacyeu@pallcprivacy.com of van het VK naar privacyuk@pallcprivacy.com om toegang, correctie of de verwijdering te verzoeken van persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt. In sommige situaties kunnen wij persoonlijke gegevens over u niet verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Wanneer u uw gebruikersaccount verwijdert, zult u ook uw opgeslagen foto's, voltooide en lopende projecten, en alle content die u hebt geüpload om te verkopen door een van onze Services met winkels of marktplaatsen verliezen. Als deze gegevens op uw verzoek worden verwijderd, kunnen we de gegevens niet herstellen als u van mening verandert in de toekomst. Wij hebben het recht om een verzoek om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen te weigeren, als wij van mening zijn dat dit een inbreuk zou zijn op de wetgeving of een wettelijke vereiste of een negatief effect zou hebben op de nauwkeurigheid van de gegevens.

Als u uw Gebruikersbijdragen van onze Services verwijdert, kunnen kopieën nog steeds bekeken worden op gecachede en gearchiveerde pagina's of waar andere gebruikers ze hebben gekopieerd of opgeslagen. Onze gebruiksvoorwaarden beheren gepaste toegang en gebruik van informatie aangeboden op onze Services, met inbegrip van Gebruikersbijdragen.