Gebruiksvoorwaarden

MERK OP DAT DE RUBRIEK "VERKLARING VAN AFSTAND VOOR EEN COLLECTIEF PROCES EN INSTEMMING MET BEMIDDELING" HIERONDER EEN BINDENDE BEMIDDELINGSCLAUSULE EN VERKLARING VAN AFSTAND VOOR EEN COLLECTIEF PROCES BEVAT. DIT BEÏNVLOEDT UW RECHTEN IN ELK GESCHIL MET ONS, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING, GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN/OF UW AANKOOP EN/OF GEBRUIK VAN EEN DIENST OF PRODUCT.

Welkom! We zijn blij dat u er bent en danken u dat u gekozen hebt voor de diensten die we aanbieden op onze websites, mobiele applicaties of via de telefoon (de "diensten"). Als de ontwikkelaar van de diensten (“we,” “ons” of “onze”) bieden we u de voorwaarden voor het gebruik van de diensten hierna aan (de "voorwaarden"). Door u te registreren voor de diensten, er toegang tot te verkrijgen, ze te downloaden, te installeren en/of te ze te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.

Registratie

Met behulp van onze websites en mobiele apps kunt u zich registreren en een gebruikersaccount aanmaken om de diensten te gebruiken . U hoeft zich niet te registreren als u gebruik maakt van een Gast check-outoptie. Door u te registreren voor de diensten of er anderszins toegang tot te verkrijgen, ze te downloaden, te installeren en/of te ze te gebruiken, verklaart u dat (a) u ten minste achttien (18) jaar oud bent en (b) u ons correcte, accurate en actuele informatie heeft gegeven over uzelf tijdens de registratie of het Gast-check-out-proces (met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw naam en een geldig e-mailadres). U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het verstrekken van verkeerde informatie ertoe kan leiden dat uw transactie niet kan worden voltooid. U bevestigd dat de door u verstrekte informatie correct, volledig en actueel is, en dat u ervoor zorgt dat de informatie actueel blijft. U bevestigt ook dat u uw e-mailadres en telefoonnummer actueel zult houden voor de periode dat uw account actief is. De registratiegegevens en andere informatie die u verstrekt worden beheerst door ons Privacybeleid. U mag de diensten niet gebruiken, of er geen toegang tot verkrijgen, op wat voor manier dan ook, als u jonger bent dan achttien (18). Door uw contactgegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we contact met u kunnen opnemen in verband met uw account en/of bestellingen.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en om te ervoor te zorgen dat u zich afmeldt van uw account aan het einde van elke sessie. Uw wachtwoord is vertrouwelijk en u mag het met niemand anders delen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als uw account of wachtwoord gebruikt worden door personen die hier geen toestemming voor hebben, of van elke andere (vermeende) schending van de veiligheid.

Mobiele diensten

Bepaalde diensten zijn beschikbaar via een mobiel toestel. Het kan gaan om, maar niet beperkt tot, (a) het vermogen om content te uploaden naar de diensten, (b) het vermogen on door de diensten te bladeren, (c) het vermogen om toegang te krijgen tot bepaalde functies aan de hand van een gedownloade of geïnstalleerde applicatie (samen naar verwezen als de "mobiele diensten"). Voor zover u toegang hebt tot de diensten via een mobiel apparaat, kunnen de standaardkosten, datatarieven en andere vergoedingen van uw draadloze serviceprovider van toepassing zijn. Uw internetprovider kan het downloaden, de installatie of het gebruik van bepaalde mobiele diensten ook verbieden of beperken, en mogelijk werken niet alle mobiele diensten met alle internetproviders of toestellen. Door gebruik te maken van de mobiele diensten, gaat u ermee akkoord dat bepaalde informatie over uw gebruik van de mobiele diensten aan ons wordt overgedragen.

Uw content

Wij bieden gepersonaliseerde producten (de "producten") aan. De producten en/of het gebruik van de diensten om de producten te bestellen, vereisen soms dat u informatie moeten verstrekken met inbegrip van, zonder beperking, teksten, foto's, afbeeldingen en/of informatie waarmee u te identificeren bent, die verband houdt met u, of die redelijk met een bepaalde persoon, huishouden of elektronisch toestel, inclusief zonder beperking, bepaalde personen die jonger zijn dan dertien (13) jaar, huishoudens, inclusief personen die jonger zijn dan dertien (13) jaar, en/of elektronische toestellen die gebruikt worden door personen die jonger zijn dan dertien (13) jaar in verband kan worden gebracht, al dan niet rechtstreeks (gezamenlijk naar verwezen als "uw content"). De diensten en producten zijn uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. U mag geen enkel onderdeel van de diensten of producten reproduceren, kopiëren, verkopen, verder verkopen of anderszins benutten tenzij in overeenstemming met deze voorwaarden. U hebt bovendien geen toegang tot en mag geen gebruikmaken van de diensten voor commerciële doeleinden, inclusief zonder beperking, de diensten gebruiken om de uitvoering door ons van door derden via u geplaatste bestellingen voor diensten of producten te faciliteren. Elk gebruik van de diensten anders dan het gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in deze voorwaarden is strikt verboden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze voorwaarden, worden uitdrukkelijk gereserveerd door ons.

Door uw content aan ons te verzenden, verleent u ons een niet-exclusieve, globale royaltyvrije, volledig betaalde, in sublicentie te geven, permanente, onherroepbare toestemming om uw content te reproduceren, kopieën te verspreiden, afgeleide werken op basis daarvan voor te bereiden, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven, kunstmatige intelligentie te trainen, en anderszins te gebruiken en te exploiteren met het doel de diensten aan te bieden en andere diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn, bij u te promoten. U bevestigt dat u de eigenaar bent van uw content of over een schriftelijke licentie of andere geldige toestemming beschikt van de eigenaar(s) van de toepasselijke rechten (bijvoorbeeld, en niet beperkt tot, uw fotograaf), en/of andere rechten om uw content beschikbaar te maken aan ons voor gebruik met de diensten en op de producten die u bestelt.

Zonder de algemeenheid van de bovenstaande alinea te beperken, gaat u ermee akkoord dat we met uw content moeten werken om u de diensten en producten aan te bieden. We zullen bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, uw content kopiëren, en eventueel tonen en/of wijzigen, en streamen, uploaden, posten, publiceren, weergeven, e-mailen of anderszins verzenden (waaronder overdracht naar andere landen) (hierna "verzenden) of gebruiken wanneer we de producten maken, en we zullen uw content verdelen wanneer we de producten naar u verzenden. Door de vergunning die hierboven wordt verstrekt, geeft u ons toestemming om dit te doen, en omdat we uw content gebruiken om u de diensten en producten aan te bieden, zult u ons geen royalty’s in rekening brengen. We bewaren uw content op onze servers zodat die beschikbaar is voor toekomstig gebruik. Dit zal het eenvoudiger maken voor u om volledige bestellingen opnieuw te printen of om elementen van uw content te gebruiken om producten te maken voor nieuwe bestellingen, zonder dat u uw content opnieuw moet uploaden. We gaan ermee akkoord dat ons gebruik van uw content zal worden beperkt tot het toepassingsgebied van de diensten en producten die we aanbieden. We zullen uw content nooit gebruiken om de diensten op de markt te brengen, te promoten of te adverteren zonder uw toestemming.

We behouden ons het recht voor om uw content in zijn geheel of gedeeltelijk te weigeren als we van mening zijn dat uw content ongepast is of niet in overeenstemming met een goed oordeel. Zo kunnen wij bijvoorbeeld, zonder enige beperking, uw content weigeren indien wij van mening zijn dat deze onder het hieronder beschreven verboden gebruik van de diensten valt.

Ons intellectueel eigendom

U erkent en gaat ermee akkoord dat de diensten werken van auteurschap (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, software, uitvindingen, merken en content) bevatten (ons "intellectueel eigendom") die worden beschermd door auteursrecht, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere wetten, voorschriften en regels en de eigendom zijn van ons en/of licentiegevers of dochterbedrijven.

Zonder beperking, tenzij anders aangegeven, zij wij de eigenaar van alle intellectueel eigendom, met inbegrip van, maar zonder beperking, alle handelsmerken en logo's die worden gebruikt in verband met de diensten ("onze handelsmerken"). Niets in deze voorwaarden of elders geeft vergunningen of gebruikersrechten op onze handelsmerken. U mag de auteursrechten, handelsmerken of andere berichtgevingen inzake intellectueel eigendom in de diensten niet verwijderen of op gelijk welke manier aanpassen. Alle goodwill gegeneerd uit het gebruik van onze handelsmerken is voor ons exclusieve voordeel.

Uw gebruik van prints, afbeeldingen of schermopnames van de diensten is beperkt tot uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U mag geen datamining, robots, scraping of gelijkaardige methoden voor gegevensverzameling of extractie gebruiken in verband met uw gebruik van de diensten tenzij door ons verstrekt als onderdeel van de diensten. Het is u niet toegestaan om rechten in of op ons intellectueel eigendom te reproduceren, kopieën ervan te verdelen, afgeleide werken ervan voor te bereiden, in het openbaar te vertonen, kunstmatige intelligentie te trainen, of anderszins te gebruiken, benutten, te reverse-engineeren, omgekeerd te assembleren of een broncode ervan proberen te ontdekken, trachten te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven, of elk recht in of op ons intellectueel eigendom anderszins over te dragen.

Intellectuele eigendom van derden

Bepaalde diensten en producten bevatten afbeeldingen, foto's, lay-outs, ontwerpen en andere content die kan bestaan uit de auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen en ander intellectueel eigendom van derden (gezamenlijk naar verwezen als "content van derden"). De content van derden wordt verstrekt voor uw gemak voor de specifieke doelen waarvoor we het hebben verstrekt. U mag geen content van derden gebruiken:

 1. Voor andere doelen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar;
 2. Behalve wanneer het is verwerkt in een product, of gedownload in zijn oorspronkelijke, ongewijzigde vorm buiten de dienst;
 3. Op een manier die de Verboden gebruiken van de diensten in deze voorwaarden zou schenden; of
 4. Als een handelsmerk, dienstmerk of logo.

Verboden gebruiken van de diensten

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw content die u verzendt via de diensten. We behouden ons het recht voor om een onderzoek te voeren en gepaste wettelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons oordeel, deze voorwaarden schendt, met inbegrip van maar zonder beperking, het verwijderen van beledigende content van de diensten, het opschorten of beëindigen van accounts van overtreder(s) en het rapporteren van dergelijke overtreder(s) aan de handhavingsdiensten. Als voorwaarde om toegang te krijgen tot de diensten en om de diensten gebruiken, stemt u ermee in om de diensten niet te gebruiken om:

 1. content te verzenden die (a) onwettig, bedreigend, beledigend, pestend, onwettelijk, gewelddadig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, pornografisch (al dan niet met minderjarigen), hatelijk of bedreigend of anderszins bedenkelijk is, (b) een persoon afbeeldt op een manier die een redelijke persoon beledigend zou vinden of een persoon afbeeldt [1] in verband met pornografie, video's voor "volwassenen", volwassen entertainmentlocaties, escortdiensten, dating-services, of gelijkaardige, [2] in verband met reclame of promotie van tabaksproducten, [3] als lijdende aan, of medicatie voor een lichamelijke of mentale aandoening, of [4] verband houdt met immorele of criminele activiteiten, (c) een privacy- of veiligheidsrisico voor een persoon inhoudt of creëert, (d) bestaat uit ongevraagde of niet-toegestane reclame, promotiematerialen, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen, wedstrijden, sweepstakes of elke ander vorm van aanbieden, (e) elke onwettig of immorele activiteit als aanvaardbaar, glamoureus of gewenst kenmerkt, (f) het gebruik van "harde" illegale middelen of drugs verheerlijkt, (g) etnische, raciale, seksuele of religieuze groepen, of personen die lichamelijk of mentaal gehandicapt zijn denigreert of beledigt, (h) ongepast gebruik maakt van swastika's of andere symbolen van racisme of intolerantie en/of de acties van Hitler of andere personen die ijveren voor etnische zuiveringen, genocide, de verwijdering of vernietiging van een land of zijn overheid, beschaving of etnische groep, of gelijkaardige activiteiten verheerlijkt, (i) gebruik maakt van boodschappen, tekens of symbolen die sekten of complottheorieën ondersteunen die werden weerlegd of die zijn gebaseerd op intolerantie of, (j) bevat afbeeldingen of gelijkenissen met, of identificeert, houdt verband met, beschrijft, kan in verband worden gebracht met, of zou redelijkerwijs kunnen worden gekoppeld, direct of indirect, aan minderjarigen zonder de geldige toestemming om dit te doen;
 2. Een andere persoon op gelijk welke manier te pesten, met inbegrip van en maar niet beperkt tot het gebruikmaken van zijn of haar e-mailaccount, adres of wachtwoord, of uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 3. Toepasselijke, lokale, regionale, nationale of internationale wetten, voorschriften of regels te schenden;
 4. Content te verzenden of beschikbaar te maken waarvoor u niet het wettelijke recht hebt om deze te verzenden, die inbreuk zou maken op de intellectuele of eigendomsrechten van derden (waaronder, zonder beperking, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, dienstmerken of octrooirechten), of die inbreuk zou maken op iemands recht op privacy of publiciteit;
 5. U schuldig te maken aan gedrag dat de diensten zou onderbreken, vernietigen, beperken of schaden of u in staat zou stellen onbevoegde toegang tot de diensten te verkrijgen, inclusief, zonder beperking, door virussen, Trojaanse paarden, wormen of kwaadaardige computercode, programma's of bestanden te gebruiken;
 6. De diensten reproduceren, kopiëren, verkopen of commercieel gebruiken (inclusief zonder beperking, het recht op toegang), inclusief zonder beperking, de diensten gebruiken om de uitvoering door ons van door derden via u geplaatste bestellingen voor diensten of producten te faciliteren;
 7. Persoonlijke informatie te vragen van iedereen die jonger is dan achttien (18);
 8. E-mailadressen of andere contactgegevens van andere gebruikers van diensten te verzamelen met behulp van elektronische of andere middelen; of
 9. Criminele activiteiten bevorderen of promoten of instructies voor illegale activiteiten verstrekken.

Als een van de bovenstaande punten wordt geschonden, en zonder beperking, hebben we het recht om uw account te beëindigen en/of uw toegang tot de diensten te blokkeren en informatie vrij te geven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of te goeder denken dat de bewaring of vrijgave redelijkerwijs vereist is (a) om te voldoen aan het wettelijke proces, toepasselijke wetgeving of verzoeken van de overheid, (b) om deze voorwaarden uit te voeren, (c) om te reageren op beweringen dat content de rechten van derden schendt of (d) om de rechten, het eigendom of onze persoonlijke veiligheid, die van onze gebruikers of het publiek te beschermen.

Informatie die u verstrekt

Vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie die u hebt over de diensten ("inzendingen") die u aan ons verstrekt zijn niet vertrouwelijk en we hebben het recht om deze inzendingen onbeperkt te gebruiken en te distribueren voor elk doel, zonder kennisgeving of vergoeding voor u.

Praktijken ten aanzien van gebruik en bewaring van uw content

We kunnen uw content behouden en kunnen uw content ook verwijderen of vrijgeven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of te goeder trouw denken dat de bewaring of vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is (a) om te voldoen aan het wettelijke proces, toepasselijke wetgeving of verzoeken van de overheid, (b) om deze voorwaarden uit te voeren, (c) om te reageren op beweringen dat de content de rechten van derden schendt of (d) om de rechten, het eigendom of onze persoonlijk veiligheid, die van onze gebruikers of het publiek te beschermen.

We kunnen procedures en limieten opstellen rond het gebruik van de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de maximale tijdsperiode dat gegevens of andere content worden bewaard door de diensten en de maximale opslagruimte die wordt toegewezen op onze servers namens u. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwijdering of het niet opslaan van gegevens of andere content die worden bewaard of verzonden door of naar de diensten. U erkent en stemt toe dat we het recht hebben om accounts stop te zetten die inactief zijn gedurende, naar ons oordeel, langere tijd. U gaat er ook mee akkoord dat we het recht hebben om deze algemene procedures op elk moment te wijzigen, naar ons oordeel, met of zonder kennisgeving.

Beloningen

We stellen af en toe bepaalde aanbiedingen en/of functies beschikbaar die we "beloningen" noemen. Er zijn geen lidmaatschapsgelden verbonden aan de beloningen. Beloningen zijn strikt promotioneel en hebben geen contante waarde. Om een beschikbare beloning te ontgrendelen, dient u de beloning te selecteren via het scherm Beloningen en de vereiste actie uitvoeren. We kunnen u bijvoorbeeld, en zonder beperking, een aantal gratis producten of diensten aanbieden als u een aantal transacties binnen een beperkte tijdsperiode uitvoert. Nadat u de beloning hebt ontgrendeld, kunt u deze verzilveren of activeren zo lang deze beschikbaar is via uw account. Elke beloning is beperkt tot een (1) per klant tenzij anders vermeld. We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen oordeel alle beloningen te veranderen, te wijzigen en/of te elimineren, ongeacht hun status (met inbegrip van maar niet beperkt tot, beloningen die beschikbaar, ontgrendeld of verzilverd zijn). Alle wijzigingen, veranderingen of eliminaties zullen onmiddellijk ingaan nadat een toepasselijke update van de diensten verschijnt, en u doet afstand van alle rechten om een specifieke en/of voorafgaande berichtgeving voor dergelijke wijzigingen, veranderingen of eliminaties te ontvangen. Als u een actie onderneemt die een beloning ontgrendelt of verzilvert, en de actie is onvolledig of om wat voor reden dan ook nietig, dan kunnen wij de beloning, naar ons goeddunken, intrekken, verwijderen of elimineren. Uw beloningen zijn voor u persoonlijk en mogen niet worden verkocht, overgedragen of toegewezen aan of gedeeld met anderen. U mag ze ook niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Promotionele aanbiedingen

We stellen van tijd tot tijd promotionele aanbiedingen beschikbaar aan u.

Aanbiedingen voor gratis verzending zijn onderhevig aan de onderstaande voorwaarden:

 1. Ze zijn van toepassing op bestellingen die worden verzonden naar een adres in een geografische regio waarnaar we regelmatig verzenden.
 2. Ze zijn beperkt tot één korting per bestelling en per klant, en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen, aanbiedingen of promoties.
 3. Ze hebben geen contante waarde en kunnen niet opnieuw worden verkocht.
 4. Als zij een minimumbestelling vereisen, moet de waarde van de bestelling vóór belasting de minimumbestellingsdrempel bereiken om het aanbod te activeren.
 5. Ze zijn niet van toepassing op (a) eerdere bestelling(en), (b) expres-, prioriteit- of nachtlevering, (c) belastingen, (d) overmaatse voorwerpen, (e) speciaal gekenmerkte producten, of (f) grote hoeveelheden of bedrijfsaankopen van tien (10) eenheden of meer.
 6. Uitgezonderd waar dit wettelijk vereist is, kunnen ze niet worden ingewisseld voor contant geld, een cheque of krediet.
 7. Ze hebben geen invloed op normale kleinhandelsprijzen (die onderhevig zijn aan verandering).

Dollars Off Offers (en gelijkaardige aanbiedingen in plaatsen met andere munteenheden) zijn onderhevig aan de onderstaande voorwaarden:

 1. Ze zijn beperkt tot één korting per bestelling en per klant, en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen, aanbiedingen of promoties.
 2. Ze hebben geen contante waarde en kunnen niet opnieuw worden verkocht.
 3. Als zij een minimumbestelling vereisen, moet de waarde van de bestelling vóór belasting de minimumbestellingsdrempel bereiken om het aanbod te activeren.
 4. Ze zijn niet van toepassing op (a) eerdere bestelling(en), (b) verzendingen, afhandeling, hantering of belastingen, (c) speciaal aangeduide producten; of (d) grote of bedrijfsaankopen van tien (10) eenheden of meer.
 5. Uitgezonderd waar dit wettelijk vereist is, kunnen ze niet worden ingewisseld voor contant geld, een cheque of krediet.
 6. Ze hebben geen invloed op normale kleinhandelsprijzen (die onderhevig zijn aan verandering).

Aanbiedingen met een procentuele korting zijn onderhevig aan de onderstaande voorwaarden:

 1. Ze zijn beperkt tot één korting per bestelling en per klant, en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen, aanbiedingen of promoties.
 2. Ze hebben geen contante waarde en kunnen niet opnieuw worden verkocht.
 3. Als zij een minimumbestelling vereisen, moet de waarde van de bestelling vóór belasting de minimumbestellingsdrempel bereiken om het aanbod te activeren.
 4. Ze zijn niet van toepassing op (a) eerdere bestelling(en), (b) verzendingen, afhandeling, hantering of belastingen, (c) speciaal aangeduide producten, of (d) grote of bedrijfsaankopen van tien (10) eenheden of meer.
 5. Uitgezonderd waar dit wettelijk vereist is, kunnen ze niet worden ingewisseld voor contant geld, een cheque of krediet.
 6. Ze hebben geen invloed op normale kleinhandelsprijzen (die onderhevig zijn aan verandering).

Geschenkkaarten

U krijgt van tijd tot tijd de gelegenheid om digitale geschenkkaarten te kopen, te ontvangen, te verzenden en/of te activeren (elk, een "geschenkkaarten").

We verzenden elke geschenkkaart naar de ontvanger nadat de koper de door ons vereiste informatie heeft gegeven. De ontvanger kan de koper zelf of een derde zijn. Geschenkkaarten kunnen alleen worden verzilverd via de handelaar die is geselecteerd door de koper van de geschenkkaart tijdens het aankoopproces (de "handelaar") en de geschenkkaart is alleen beschikbaar via de handelaar. Het saldo van de geschenkkaart wordt niet door ons beschikbaar gesteld. Wij geven elke ontvanger een geschenkkaart met een activeringscode om de geschenkkaart via ons te activeren, zodat deze kan worden verzilverd bij de handelaar. De activeringscode vervalt niet en er zijn geen kosten aan verbonden. De voorwaarden van de handelaar zijn van toepassing op de activering en verzilvering. We hebben het recht om te stoppen met geschenkkaarten voor een productlijn of de geschenkkaart van individuele handelaars, met inbegrip van en zonder beperking, voordat een ontvanger een gekochte geschenkkaart activeert bij ons of verzilvert bij de handelaar. Als er met een geschenkkaart wordt gestop na aankoop ervan door de koper van de geschenkkaart, maar voordat de koper van de geschenkkaart deze bij ons activeert, zullen we de geschenkkaart vervangen door een door ons gekozen geschenkkaart(en) van een derde(n) met dezelfde waarde. We kunnen de koper van de geschenkkaart informatie verstrekken over de activeringsstatus van de geschenkkaart.

Totdat we een geschenkkaart afgeven bij een verzender (zoals de Amerikaanse Postal Service of Royal Mail) voor verzending naar de ontvanger van de geschenkkaart, behoort het risico van verlies van, en de eigendom van, die geschenkkaart aan ons. Het risico van verlies en en de eigendom van de geschenkkaart wordt dan overgedragen op de ontvanger van de geschenkkaart wanneer we deze afgeven bij een verzender voor levering naar de ontvanger. De ontvanger van de geschenkkaart is verantwoordelijk om de geschenkkaart te beschermen tegen onbevoegd gebruik. We zijn niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of vernietigde geschenkkaarten, of als een geschenkkaart wordt gebruikt zonder toestemming. Er zijn verschillende vormen van oplichting waarbij om betaling met een geschenkkaart wordt gevraagd. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor onwettig gedrag of fraude door derden in verband met geschenkkaarten.

Als u een geschenkkaart gebruikt, gaat u akkoord met deze voorwaarden en stemt u ermee in om een geschenkkaart niet te gebruiken op misleidende, frauduleuze, oneerlijke of anderszins schadelijke wijze ten aanzien van ons, onze dochterondernemingen of onze klanten. We hebben het recht, zonder dat we u daarvan op de hoogte moeten brengen, om een geschenkkaart ongeldig te maken zonder terugbetaling, klantenaccounts te schorsen of te verwijderen, toegang tot onze applicatie(s) en/of website(s) te schorsen of te beëindigen, bestellingen te annuleren of te beperken, en alternatieve betalingsvormen te factureren als we vermoeden dat een geschenkkaart frauduleus of op illegale wijze wordt verkregen of gebruikt of anderszins deze voorwaarden schendt.

Sites, producten & diensten van derden

U kunt verschillende online diensten, zoals sociale netwerksites, direct laten integreren in uw ervaring met de diensten. Er kunnen van tijd tot tijd links worden toegevoegd op de diensten naar sites, diensten en/of producten van derden waarvan we denken dat u ze interessant vindt. Om deze functies te gebruiken, vragen we u om u te registreren of u aan te melden op de diensten van de respectieve providers. Door de diensten van derden binnen onze diensten in te schakelen, geeft u ons toestemming om (a) uw logininformatie door te geven aan deze externe providers voor dit doel en (b) om informatie en content te ontvangen van deze derden. Denk eraan dat de manier waarop deze derden uw informatie gebruiken, opslaan en vrijgeven uitsluitend in overeenstemming is met het beleid van deze derden, en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de privacyprocedures of andere acties van de sites of diensten van derden die verband houden met onze diensten. We geven geen verklaringen of garanties ten aanzien van deze externe sites, diensten of producten en we zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor schade of verlies die of dat veroorzaakt wordt door of in verband met het gebruik of vertrouwen op dergelijke externe sites, diensten en/of producten.

Cookies

Onze website gebruikt "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw toestel die u identificeren als een unieke gebruiker. Cookies stellen ons in staat om onder meer activiteiten te meten en uw ervaring te personaliseren. Met cookies kunnen we ons bijvoorbeeld en zonder beperking uw voorkeuren herinneren zonder dat u uw gebruikersnaam of wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren. Cookies stellen ons in staat om uw status of voortgang te volgen wanneer u producten bestelt bij ons. Als u dat verkiest, kunt u uw toestel instellen om cookies te weigeren, of u kunt individuele of alle cookies van uw toestel verwijderen. Als u cookies weigert of verwijdert, kan u wat moeite hebben met de toegang tot onze websites en met het gebruik van sommige pagina's en functies. We gebruiken ook andere vaak gebruikte tools om gegevens te verzamelen, zoals web beacons en geïntegreerde weblinks.

Betalingen

Waar de diensten en/of de producten of een gedeelte daarvan voor een vergoeding worden aangeboden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzending en afhandelingskosten), dient u een betalingsmethode te kiezen en informatie te verstrekken over uw creditkaart of een andere door ons toegestane betalingsvorm. U bevestigt dat dergelijke informatie correct is en dat u gebruik mag maken van deze geselecteerde vorm van betaling. Wanneer u een betaling uitvoert, machtigt u ons (en onze aangewezen betalingsverwerker(s)) om het volledige bedrag in rekening te brengen aan de betalingsvorm die u aanwijst voor de transactie. U dient uw accountinformatie onmiddellijk bij te werken als er veranderingen optreden (zoals bijvoorbeeld uw factuuradres of de vervaldatum van uw creditkaart). U dient alle kosten te betalen in verband met de betaalmethode en deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze kosten, kunt u ten laatste zestig (60) dagen nadat we u factureren een bezwaar indienen, en dient u ons de kans te geven om mogelijke problemen op te lossen. U geeft ons hierbij het recht om door ons ontdekte fouten die optraden tijdens de verwerking van de betaling recht te zetten, en het recht om dergelijke fouten te corrigeren door de gebruikte betaalmethode te crediteren of debiteren voor de transactie waarbij een fout optrad.

Als u ervoor hebt gekozen om producten en/of diensten te ontvangen op basis van een abonnement: (1) geeft u ons hierbij het recht om de betalingen aan te rekenen zoals aangegeven in de beschrijvingen van de producten/diensten en/of het bestelproces; en (2) als uw betaal- en klantinformatie verandert, niet accuraat en actueel is gedurende uw abonnement(en) en u ons niet prompt informeert wanneer deze informatie wijzigt, kunnen wij uw abonnement(en) opschorten of beëindigen; en (3) u bevestigt en gaat er hierbij mee akkoord dat we kunnen deelnemen aan programma's die de verstrekker van uw kaart aanbiedt (zoals updatediensten voor vervaldata) om uw betaalinformatie proberen bij te werken, en u machtigt ons om u aan te rekenen met de door ons verkregen bijgewerkte informatie.

Retourneringen & terugbetalingen

We willen dat u 100% tevreden bent over uw ervaring met de diensten en producten. Als u binnen de eerste dertig (30) dagen niet volledig tevreden bent met uw bestelling, bieden wij u (a) een vervanging aan in het geval van een defect of (b) een volledige terugbetaling, in overeenstemming met de hieronder vermelde uitzonderingen en beperkingen:

 1. Terugbetalingen zijn beperkt tot de door u betaalde bedragen. Een promotionele waarde van een speciale aanbieding of korting valt hier niet onder.
 2. Als het gaat om een retour/terugbetaling als gevolg van een beschadigde bestelling of een door ons bevestigd defect, zullen we u, naar ons oordeel (a) een vooraf betaald retouretiket sturen, of (b) uw kosten van de retour vergoeden, of (c) u instructies geven om het beschadigde of defecte product weg te gooien. In alle andere gevallen bent u verantwoordelijk voor de retourkosten. De verzend- en afhandelingskosten kunnen van toepassing zijn op diensten en producten die gratis of ter promotie worden aangeboden.
 3. Alle bestellingen met een groothandelsprijs zijn definitief en zonder terugbetaling tenzij er materiaalschade is of een defect bij levering van de bestelling. Als de schade of het defect niet telefonisch of via e-mail kan worden bevestigd, dient u de items te retourneren voor inspectie voordat een beslissing wordt genomen over een terugbetaling. Zorg ervoor dat u digitaal bewijs vraagt, en dit bewijs goed bekijkt wanneer u een bestelling van grote hoeveelheden plaatst.

Naast de bovenstaande tevredenheidsgarantie, bieden we ook een beperkte levenslange garantie aan voor slecht vakmanschap op al onze canvas muurdecoratieprojecten, als het canvas muurdecoratieproject onbruikbaar wordt voor het bestemde doel vanwege slecht vakmanschap op een manier die niet bestond in de eerste dertig (30) dagen nadat u het ontving. Om een garantieclaim in te dienen, dient u contact met ons op te nemen, via onze website of met behulp van onze self-servicetools in de app tray of lade als u de mobiele applicatie gebruikt, of telefonisch als u een van de diensten gebruikt die telefonische ondersteuning aanbieden.

Afwijzing van garanties

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE DIENSTEN EN DE PRODUCTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN, ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN", ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, BEHALVE ZOALS UITEENGEZET IN HET GEDEELTE OVER RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN. WE WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES (UITDRUKKELIJKE, GEÏMPLICEERDE, JURIDISCHE OF ANDERE), INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING AF (A) TEN AANZIEN VAN DE DIENSTEN EN DE PRODUCTEN (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, HUN KWALITEIT, BESCHIKBAARHEID, PRESTATIE EN FUNCTIONEREN), (B) TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT OF NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE DIE WERD VERKREGEN VAN OF DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (C) DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VRIJ VAN FOUTEN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN ZULLEN ZIJN OF WERKEN OP OF MET BEPAALDE HARDWARE, EEN BEPAALD PLATFORM OF SOFTWARE, (D) VAN NIET-INBREUK, (E) VAN VERKOOPBAARHEID, EN (F) GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ADVIES OF INFORMATIE VERSTREKT DOOR ONS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS WORDT NOOIT BESCHOUWD ALS EEN GARANTIE.

Beperking van aansprakelijkheid – Algemeen

WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET PRESTEREN OF EEN VERTRAAGDE PRESTATIE VOORZAAKT OM WAT VOOR REDEN DAN OOK, AL DAN NIET BINNEN ONZE CONTROLE. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, OF VERLIES VAN ZAKELIJKE GOODWILL OF KANSEN), ONGEACHT OF WIJ AL DAN NIET OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE. WE ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT (A) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE KUNNEN GEBRUIKEN, (B) DE KOSTEN OM DE GOEDEREN EN DIENSTEN TE VERKRIJGEN OF TE VERVANGEN, (C) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS (D) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN TEN AANZIEN VAN DE DIENSTEN OF (E) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN ELK VAN DE PRODUCTEN. ONZE AANSPRAKELIJKHEID ZAL NOOIT MEER BEDRAGEN DAN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLAR ($50,00) OF ELK DOOR U BETAALD BEDRAG AAN ONS VOOR DE SPECIFIEKE DIENSTEN OF PRODUCTEN BIJ DE VERSTREKKING TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM DAT DE BASIS VORMT VAN HET CONFLICT. U KUNT GEEN ACTIEONDERNEMEN IN WAT VOOR VORM DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VOORWAARDEN OF UIT DE DIENSTEN EN/OF DE PRODUCTEN KAN DOOR U WORDEN INGESTELD MEER DAN ÉÉN (1) JAAR NA DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF TOT DE OORZAAK VAN DE ACTIE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSSCHADE ZOALS IN DEZE VOORWAARDEN NIET TOE. IN DIE RECHTSGEBIEDEN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET WETTELIJK TOEGESTANE.

Beperking van aansprakelijkheid – Film, prints en negatieven

WE RADEN U STERK AAN OM ONS GEEN ORIGINELE DIGITALE BESTANDEN, FILM, PRINTS OF NEGATIEVEN TE VERSTREKKEN ZONDER EEN KOPIE TE BEWAREN. ALS UW DIGITALE BESTANDEN, PRINTS OF NEGATIEVEN ZIJN BESCHADIGD, VERLOREN OF ANDERSZINS NIET ZIJN TERUGGEGEVEN, IS ONZE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW EXCLUSIEVE REMEDIE ZOALS VERMELD WORDT IN DE VOORGAANDE ALINEA.

Beperking van aansprakelijkheid – Beperkingen inzake gegevens en gebruik

WE ZIJN NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENS- OF GEBRUIKSLIMIETEN, BOVENGRENZEN OF BEPERKINGEN, OF ANDERE TARIEVEN OF KOSTEN DIE WORDEN TOEGEPAST OP UW MOBIELE TOESTEL DOOR DERDEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. WE RADEN U AAN OM UW MOBIELE TOESTEL TE VERBINDEN MET EEN ONBEPERKTE WIFI-VERBINDING, WAAR BESCHIKBAAR, OM DE KANS OP HET VOORGAANDE TE MINIMALISEREN.

Beperking van aansprakelijkheid – Fototegels

WE RADEN U AAN OM DE INSTRUCTIES EN/OF WAARSCHUWINGEN BIJ ONZE PRODUCTEN, INDIEN VAN TOEPASSING, TE VOLGEN WANNEER U ZE ONTVANGT. IN HET BIJZONDER, MAAR ZONDER BEPERKING, WIJ ZULLEN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LETSELS OF EIGENDOMSSCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN FOTOTEGEL DIE VAN DE MUUR VALT, ONGEACHT OF DE INSTRUCTIES AL DAN NIET WERDEN OPGEVOLGD.

Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen u om dit ook te doen. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA), als u denkt dat uw werk werd gebruikt op een manier dat uw eigendomsrecht of uw intellectuele eigendomsrechten werden geschonden, verstrek ons dan de onderstaande informatie, met behulp van het contactformulier op onze website of in de app tray of lade van de mobiele applicatie die u gebruikt. U kunt ook schriftelijk contact opnemen via 23801 Calabasas Road, Suite 2005, Calabasas, California 91302, USA.

 1. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of ander intellectueel eigendom dat volgens u werd geschonden;
 2. een beschrijving van waar het materiaal zich bevindt op de site, samen met links naar het oorspronkelijke materiaal;
 3. een verklaring van u dat u te goeder trouw denkt dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of andere eigenaar van het intellectueel eigendom, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet;
 4. een door u gemaakte verklaring, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht accuraat is dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht of dat u toestemming hebt om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht;
 5. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; en
 6. uw elektronische of fysieke handtekening.

Tegenbericht Als u denkt dat de content die werd verwijderd (of waartoe toegang werd uitgeschakeld) geen schending vormt, of dat het betwiste gebruik is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht, zijn of haar agent, of de wet, kunt u ons een tegenbericht sturen dat de onderstaande informatie bevat:

 1. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of ander intellectueel eigendom dat werd verwijderd of waartoe toegang werd uitgeschakeld;
 2. een beschrijving van waar het materiaal zich bevond op de site voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld, samen met URL's die naar het materiaal leiden als u die hebt;
 3. een verklaring van u dat u te goeder trouw denkt dat de content was toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of andere eigenaar van het intellectuele eigendom, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet en was verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie;
 4. een door u gemaakte verklaring, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht accuraat is dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht of dat u toestemming hebt om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht;
 5. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in het Centrale district van Californië en een verklaring dat u de dagvaarding van de persoon die de melding van de vermeende schending of een agent van die persoon zult aanvaarden; en
 6. uw elektronische of fysieke handtekening.

Als wij een tegenbericht ontvangen, sturen wij een kopie van het tegenbericht naar de oorspronkelijke partij/eigenaar van het auteursrecht. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen wij de verwijderde content terugplaatsen of toegang ertoe herstellen tenzij de oorspronkelijk klagende partij/eigenaar van het auteursrecht ons informeert dat ze een gerechtelijk bevel aanvragen tegen de vermeende inbreukmakende partij om verdere inbreuken van de content te voorkomen.

Beleid inzake herhaalde inbreuken: In overeenstemming met de DMCA en de andere toepasselijke wetgeving, hanteren wij een beleid waarin de accounts van gebruikers die als herhaalde inbreukmakers worden beschouwd worden verwijderd in passende omstandigheden en naar ons eigen goeddunken.

Stopzetting, deactivering en opschorting

Wij mogen uw account op elk moment stopzetten. Als u deze voorwaarden schendt, hebben wij tevens het recht om uw toegang tot de diensten te deactiveren of te beperken. U gaat ermee akkoord dat wij de stopzetting, beperking en/of deactivering kunnen uitvoeren zonder voorafgaande kennisgeving en dat we onmiddellijk alle verwante informatie, bestanden en content in uw account mogen verwijderen. We zullen nooit aansprakelijk zijn voor dergelijke stopzetting, deactivering, beperking of verwijdering.

Speciaal bericht voor internationaal gebruik; Exportcontroles

Alle software die beschikbaar is in verband met de diensten en de overdracht van toepasselijke gegevens is onderhevig aan wettelijk opgestelde exportcontroles. Er mag geen software worden gedownload van de diensten of anderszins uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd in strijd met de exportwetgeving. Het downloaden of gebruik van dergelijke software is voor uw eigen risico en u moet alle internationale en nationale wetten, voorschriften en regels ten aanzien van uw gebruik van de diensten naleven.

U vertegenwoordigt en garandeert dat u: (1) zich niet bevindt, onder de controle van, of een burger of inwoner bent van een land waarvoor de Verenigde Staten een embargo op goederen of diensten heeft ingesteld; (2) u geen “Special Designated National” (Speciaal aangewezen onderdaan) bent; (3) u niet op de lijst van de Amerikaanse Commerce Department "Denied Persons List" (staat van geweigerde personen); en (4) de diensten niet zult openen of gebruiken als de toepasselijke wetten in uw land dit verbieden in overeenstemming met deze voorwaarden.

Vrijwaring

U stelt ons vrij van en vrijwaart ons en onze moederondernemingen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, aandeelhouders, leden, directeuren, managers, werknemers, advocaten, vertegenwoordigers en agenten tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief maar zonder beperking, kosten van advocaten), acties en schade van elke vorm gebaseerd op, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de diensten en/of de producten, uw schending van deze voorwaarden en/of uw gebruik van externe partnersites, diensten en/of producten. Als u een inwoner bent van Californië, doet u afstand van sectie 1542 van het Californische Burgerlijke Wetboek, die vermeldt dat: "Een algemene ontheffing strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser of de ontheffende partij niet weet of vermoedt dat zij te zijnen gunste bestaan op het tijdstip van de tenuitvoerlegging van de ontheffing, en die, indien zij deze hadden gekend, van wezenlijke invloed zouden zijn geweest op haar of zijn schikking met de schuldenaar of de ontheven partij." Als u een inwoner bent van een ander rechtsgebied, doet u hierbij afstand van gelijkaardige statuten of doctrines.

Privacybeleid

De voorwaarden van ons Privacybeleid worden ter verwijzing opgenomen in deze voorwaarden.

Verklaring van afstand voor een collectief proces en instemming met bemiddeling

LEES DIT ONDERDEEL ZORGVULDIG DOOR. HET HEEFT INVLOED OP RECHTEN DIE U ANDERS ZOU HEBBEN. HET BETREFT INFORMATIE INZAKE HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN DIE U EN WIJ MET ELKAAR KUNNEN HEBBEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN INDIVIDUELE BEMIDDELING DIE DEFINITIEF EN BINDEND IS. BIJ INDIVIDUELE BEMIDDELING IS ER GEEN RECHTER OF JURY EN MINDER OPVRAAGBAARHEID EN KANS OP BEROEP DAN IN DE RECHTBANK. DE BEMIDDELINGSCLAUSULE BLIJFT VAN KRACHT NADAT DEZE VOORWAARDEN ZIJN BEËINDIGD.

ELK GESCHIL OF CLAIM VAN U TEGEN ONS DAT VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN DEZE VOORWAARDEN, DE DIENSTEN EN/OF UW AANKOOP EN/OF GEBRUIK VAN DE PRODUCT(EN), ONGEACHT OF DIT GESCHIL OF DEZE CLAIM IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STATUTEN, FRAUDE, MISVERTEGENWOORDIGING, OF ELKE ANDERE WETTELIJKE THEORIE (SAMEN EEN "GESCHIL" GENOEMD) ZAL WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE INDIVIDUELE BEMIDDELING ZOALS HIERNA BESCHREVEN.

U of wij zullen het recht hebben om de bindende bemiddeling te starten om een geschil op te lossen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. U en wij gaan ermee akkoord, en stemmen ermee in om alle vereiste stappen te ondernemen, om afstand te doen van het recht om het geschil te vervolgen in een rechtbank aan de hand van een proces in de rechtbank, een juryproces of een collectief proces en stemmen ermee in dat: (1) dergelijke bemiddeling wordt beheerd door de Regels inzake bemiddeling van de American Arbitration Association (de “regels”), die hier verkrijgbaar zijn of op +1-800-778-7879; (2) de bemiddeling wordt uitgevoerd door een bemiddelaar die wordt aangesteld in overeenstemming met de regels; (3) de bemiddeling wordt in het Engels gevoerd; (4) de bemiddeling wordt uitgevoerd nabij de locatie waar u woont; (5) wij stemmen er hierbij onherroepelijk mee in en onderwerpen ons aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied als zodanig voor de arbitrage van een dergelijke actie; (6) de bemiddelaar in de bemiddeling heeft geen jurisdictie om een collectieve bemiddeling of ander vertegenwoordigend geding te voeren, en mag de claims van verschillende personen niet consolideren; (7) alle problemen inzake de uitvoerbaarheid van deze bemiddelingsvoorziening, inclusief maar zonder beperking, kwesties in verband met de omvang, geldigheid en onredelijkheid worden beslist door de bemiddelaar; (8) het geheel van een bemiddeling zal vertrouwelijk zijn en u noch wij hebben het recht om het bestaan ervan, de inhoud of resultaten van elke bemiddeling te onthullen, tenzij dit wettelijk vereist is om de toewijzing van de bemiddeling uit te voeren; (9) de regels beheren de vergoeding voor de bemiddelaar, de kosten en administratieve kosten (die zonder beperking de aanmeldings- en hoorzittingskosten bevat); (10) we zullen elk onze eigen kosten in verband met een bemiddeling betalen, inclusief maar zonder beperking, de kosten voor onze raadsheer, experts, getuigen en de voorbereiding en voorstelling van het bewijs bij de bemiddeling; en ( 11) niettegenstaande (9) en (10) hierboven, heeft de bemiddelaar het recht om zijn of haar compensatie, kosten en/of administratieve vergoedingen opnieuw toe te wijzen, samen met uw en onze vergoedingen en kosten in verband met de bemiddeling, als hij of zij beslist dat een claim, verdediging en/of tegenclaim werd ingediend om te pesten of lichtzinnig is.

ONGEACHT OF HET OM INDIVIDUELE BEMIDDELING OF EEN RECHTBANK GAAT, U EN WIJ DOEN ALLEBEI AFSTAND VAN HET RECHT OM EEN GERECHTELIJK GEDING TE STARTEN OF DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEF PROCES, COLLECTIEVE ACTIE, GECONSOLIDEERDE ACTIE OF ELKE ANDERE VERTEGENWOORDIGENDE ACTIE. U EN WIJ KUNNEN ENKEL VERLICHTING ZOEKEN IN EIGEN NAAM, EN ALLEEN WAAR DIT NODIG IS OM INDIVIDUELE CLAIMS TE BESLECHTEN. DEZE VERKLARING VAN AFSTAND VOOR EEN COLLECTIEF PROCES IS EEN BELANGRIJK EN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE BEMIDDELINGSVOORZIENING.

Als de bemiddelingsvoorziening ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal een gewijzigde voorziening deze vervangen die uw en onze originele intentie zo dicht mogelijk uitvoert zoals getoond in de bovenstaande taal, en de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van resterende voorzieningen van deze voorwaarden zullen hier geen invloed of hinder van ondervinden. Als deze bemiddeling om welke reden dan ook als niet toepasselijk, ongeldig, of onuitvoerbaar wordt beschouwd, doen u en wij afstand, voor zover wettelijk toegestaan, van elk recht op een juryrechtspraak, elk recht op het vorderen van punitieve of exemplarische schadevergoeding, en elk recht om vorderingen in te stellen op collectieve of geconsolideerde basis of in een vertegenwoordigende hoedanigheid.

Het oordeel van elke bemiddelingstoewijzing kan worden ingediend bij elke rechtbank die over de correcte jurisdictie beschikt.

Diverse

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, met onmiddellijke ingang wanneer het hier gepost wordt. Alle updates, nieuwe diensten of wijzigingen van bestaande diensten vallen onder deze voorwaarden. Het verdere gebruik van de diensten nadat de wijzigingen aan deze voorwaarden werden gepost, worden beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen. We raden u aan om deze voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen. Alle prijzen en functies van de diensten en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

We behouden ons het recht voor om de diensten (of een deel ervan) en/of de producten, al dan niet met voorafgaande kennistgeving, tijdelijk of definitief te wijzigen, stop te zetten of op te schorten. U gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor wijzigingen, stopzetting of opschorting van de diensten of producten.

Elke communicatie die we van u ontvangen wordt als NIET vertrouwelijk beschouwd (uitgezonderd informatie die vertrouwelijk blijft in overeenstemming met ons Privacybeleid). Door ons informatie te verzenden (uitgezonderd informatie die vertrouwelijk blijft in overeenstemming met ons Privacybeleid), geeft u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, in sublicentie te geven, permanente, onherroepbare vergunning om die informatie te reproduceren, er kopieën van te distribueren, afgeleide werken van te maken, publiek uit te voeren, in het openbaar te tonen en anderszins te gebruiken om de diensten te verstrekken en te benutten.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en beheren het gebruik van de diensten en de producten. Als er een conflict of inconsistentie is tussen deze voorwaarden en andere voorwaarden die elders beschikbaar zijn ten aanzien van de diensten en/of de producten, zullen deze voorwaarden beslissend zijn en voorrang krijgen.

Een vrijstelling van rechten onder deze voorwaarden wordt niet opgevat als een vroegere, huidige of toekomstige vrijstelling van dat recht of elk ander recht. Geen enkele vrijstelling geldt tenzij we die schriftelijk bevestigd hebben.

Als een bepaling in deze voorwaarden ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal een gewijzigde bepaling deze vervangen die uw en onze originele intentie zo dicht mogelijk uitvoert zoals getoond in de bovenstaande taal van deze voorwaarden, en de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van resterende voorzieningen van deze voorwaarden zullen hier geen invloed of hinder van ondervinden. Er bestaat tussen u en ons geen joint venture, partnerschap, tewerkstelling of agentschapsrelatie als gevolg van deze voorwaarden en het gebruik van de diensten. We hebben te allen tijde het recht om sommige of al onze rechten en verplichtingen in deze voorwaarden toe te wijzen; maar alle rechten die u hebt onder deze voorwaarden of anderszins in en op de diensten kunnen niet door u worden toegewezen.

Niets in deze voorwaarden kan worden beschouwd als het aanmaken van rechten ten behoeve van derden of acties ten aanzien van derden op om het even welk manier.

De diensten worden aangeboden door ons en we bevinden ons in 23801 Calabasas Road, Suite 2005, Calabasas, California 91302, VS. Als u een inwoner bent van Californië kunt u een kopie van deze voorwaarden per e-mail ontvangen door een brief te sturen naar het bovenstaande adres met daarin uw e-mailadres en een verzoek om deze voorwaarden.

Bericht voor inwoners in Californië

In overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek van Californië, sectie 1789.3, hebben gebruikers van de diensten in Californië recht op het onderstaande consumentenrechtenbericht: Er kan schriftelijk contact worden opgenomen met Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California afdeling van consumentenzaken op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, of telefonisch (916) 445-1254 op (800) 952-5210.

BEVESTIGINGEN

Android

ActionBarSherlock - Copyright 2012 Jake Wharton. SlidingMenu - Copyright 2012 Jeremy Feinstein. ActionBarSherlock, SlidingMenu. HoloEverywhere is vergund onder de LGPLv3.

Licensed Font Software

Copyright © 2013, Juan Pablo del Peral (juan@huertatipografica.com.ar), met gereserveerde lettertype naam “Alegreya Sans”; Copyright © 2014, Indian Type Foundry (info@indiantypefoundry.com), met gereserveerde lettertype naam “Hind”; Copyright © 2015, Cadson Demak (info@cadsondemak.com), met gereserveerde lettertype naam “Itim”; Copyright © 2011-2013, Cyreal (www.cyreal.org a@cyreal.org), met gereserveerde lettertype naam “Lora”; Copyright © 2015 by Vernon Adams (plus.google.com/+vernonadams/about), met gereserveerde lettertype naam “Niconne”; Copyright © 2010-2012 by Claus Eggers Sørensen (es@forthehearts.net), met gereserveerde lettertype naam “Playfair Display”; Copyright © 2013, Tiro Typeworks Ltd (www.tiro.com), met gereserveerde lettertype naam “Slabo 13px.”

OPEN LETTERTYPE LICENTIE

De SIL Open Font Licentie is beschikbaar op http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL_web

Voorwoord

De doelen van de Open Font License (OFL) zijn de wereldwijde ontwikkeling van samenwerkende lettertypeprojecten te stimuleren, om de inspanningen om lettertypen te maken door academische en linguïstische gemeenschappen te ondersteunen en om een gratis en open kader te bieden waarin lettertypen kunnen worden gedeeld en verbeterd in samenwerking met anderen.

De OFL staat toe dat gelicentieerde lettertypen worden gebruikt, bestudeerd en gewijzigd en vrij worden verdeeld op voorwaarde dat ze niet verkocht worden. De lettertypen, inclusief maar zonder beperking, alle afgeleide werken kunnen worden gebundeld, geïntegreerd, herverdeeld en/of verkocht met elke software op voorwaarde dat gereserveerde namen niet worden gebruikt door afgeleide werken. De lettertypen en afleidingen kunnen echter niet worden vrijgegeven onder elke andere soort licentie. De vereisten dat lettertypen onder deze licentie blijven zijn niet van toepassing op documenten die worden gecreëerd met behulp van de lettertypen of hun afleidingen.

Definities

“Font Software (Lettertype software)” verwijst naar de reeks bestanden die worden vrijgegeven door de houder(s) van de auteursrechten onder deze licentie en die als zodanig duidelijk worden aangegeven. Het kan gaan om bronbestanden, buildscripts en documentatie.

“Gereserveerde lettertype naam” verwijst naar alle namen die als zodanig worden aangegeven volgens de auteursrechtverklaring(en).

“Originele versie” verwijst naar de verzameling van lettertype software bestanddelen zoals gedistribueerd door de houder(s) van de auteursrechten.

“Gewijzigde versie” verwijst naar elke afleiding gemaakt door de toevoeging, verwijdering of vervanging -- geheel of gedeeltelijk -- van onderdelen van de oorspronkelijke versie, door formaten te veranderen of door de Font Software naar een nieuwe omgeving over te zetten.

“Auteur” verwijst naar elke ontwerper, ingenieur, programmeur, technische schrijver of andere persoon die bijdroeg aan de Font Software.

Toestemmingen & voorwaarden

Er wordt hierbij gratis toegang verleend aan elke persoon die een kopie van de Font Software verkrijgt, om gewijzigde of ongewijzigde kopieën van Font Software te gebruiken, bestuderen, fuseren, integreren, wijzigen, herverdelen en te verkopen, in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden:

 1. De Font Software of zijn onderdelen, in de originele en gewijzigde versies, mogen apart worden verkocht.
 2. De originele en gewijzigde versies van de Font Software kunnen worden gebundeld, herverdeeld en/of verkocht met elke software op voorwaarde dat elk exemplaar de bovenstaande berichtgeving inzake het auteursrecht en deze licentie bevat. Ze kunnen worden toegevoegd als aparte tekstbestanden, door mensen leesbare kopteksten of in de passende machine leesbare metavelden binnen tekst- of binaire bestanden op voorwaarde dat de gebruiker die bestanden zonder moeite kan bekijken.
 3. Geen enkele gewijzigde versie van de Font Software mag de gereserveerde lettertype namen gebruiken tenzij de corresponderende houder van het auteursrecht zijn of haar expliciete toestemming geeft. Deze beperking is alleen van toepassing op de primaire lettertype naam zoals voorgesteld aan de gebruikers.
 4. De naam/namen van de houders van het auteursrecht van de Font Software zullen niet worden gebruik om een gewijzigde versie te promoten, bevestigen of te adverteren, tenzij om de bijdragen van de houder(s) van het auteursrecht en de auteur(s) te bevestigen of met hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 5. De Font Software, gewijzigd of ongewijzigd, geheel of gedeeltelijk, moet volledig worden gedistribueerd onder deze licentie en mag niet worden gedistribueerd onder een andere licentie. De vereisten dat lettertypen onder deze licentie blijven zijn niet van toepassing op documenten die worden gecreëerd met behulp van de Font Software.

Beëindiging

Deze licentie is nietig als er aan een van de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.

Disclaimer

DE FONT SOFTWARE WORDT VERSTREKT OP EEN “ALS IS” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN AUTEURSRECHT, OCTROOI, HANDELSMERK OF ELK ANDER RECHT. DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT ZAL NOOIT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR CLAIMS, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, ALGEMENE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, AL DAN NIET IN EEN GEDING VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE FONT SOFTWARE TE GEBRUIKEN OF VAN ANDERE ZAKEN IN DE FONT SOFTWARE.

LICENTIE VOOR OPEN BRONCODE

Delen van onze mobiele applicaties:

Auteursrecht 2018 Airbnb, Inc.

Vergund onder de Apache License, Version 2.0 (de "Licentie"); U mag dit bestand alleen gebruiken in overeenstemming met de licentie. U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software gedistribueerd onder deze licentie gedistribueerd op een "ALS IS" BASIS ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN, al dan niet uitdrukkelijk of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke taal inzake toestemmingen en beperkingen onder de licentie.

Rev 4-04-2023